Træfældning: Vente eller gå i krig?

AFSTEMNING: Meningerne er delte om træfældningen i Østerild. Bør man vente på retssag og EU-sag, eller skal man følge Folketingets beslutning og gå i gang med motorsaven?

Lørdag morgen forsøgte Naturstyrelsen at gå igang med fældningen af træer i Østerild Klitplantage, men blev forhindret af aktivister. Aktivisterne mener, at man bør vente med at fælde træer, indtil to sager er afgjort. Andre mener, at man ligeså godt kan gå igang. Et flertal i Folketinget har talt.

facebookLogoLille.jpg

HVAD MENER DU - BØR MAN VENTE ELLER GÅ IGANG?Deltag i afstemningen på Facebook. Eller skriv en kommentar her under.

LODSEJERE

i området har stævnet Miljøministeriet for beslutningen om et testcenter i Østerild. Vestre landsret skal tage stilling til om de kan anlægge sagen den 11. august.

DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING

har indklaget den danske stat for EU-Kommussionen, fordi foreningen mener, at testcentret strider mod et EU-direktiv om dyrs levesteder, og fordi sagen ikke er miljøvurderet korrekt. EU ventes at tage stilling til sagen senere på måneden.


Læs flere artikler fra Thisted eller i kategorien Miljø.