Træ-fældning sat i bero

Naturstyrelsen udsætter fældningen af yderligere 17 hektar skov til efter Landsretten kommer med afgørelse i sagen.

Mens der fortsat rykkes rødder op efter de seneste ugers skovning af 12 hektar i Østerild Klitplantage, så udsætter miljøminister Karen Ellemann, Venstre, og Naturstyrelsen nu fældningen af de næste 17 hektar skov.

Jyllands-Posten skriver i dag, at miljøministeren redegør om sagen i en skrivelse til miljøordførerne:

"Nu hvor første fase af skovrydningen er gennemført, og DTU har fået mulighed for at opstarte anlæg af veje, giver tidsplanen mulighed for, at vi kan udsætte 2. faseaf skovrydningen til efter landsrettens afgørelse".

Afgørelse udsat

Landsretten skulle være kommet med en afgørelse den 11. august, men har nu udsat sagen til den 29. august. Det ændrer imidlertid ikke ministeriets beslutning:

- Vi har noteret os, at landsretten vil komme med en kendelse den 29. august, og derfor ønsker vi at gøre mindst mulig skade, hvis nu afgørelsen skulle gå os imod. Vi har haft mulighed for at omprioritere og vente med træfældningen, men vi er da fortsat i fuld gang med arbejdet, hvor vi rydder op og laver flis, siger vicedirektør i Naturstyrelsen, Hans Høyer til Jyllands-Posten.

Har tidligere afvist

Det er kun halvanden måned siden, at miljøministeren afviste at udsætte træfældningen, men nu hvor første fase er gennemført mener Karen Ellemann godt, at fældningen af de næste 17 hektar kan udsættes.

Der skal i alt fældes omkring 245 hektar skov i Østerild for at gøre plads til de syv, store testmøller.


Læs flere artikler fra Thisted eller i kategorien Miljø.