THYmøllen larmer - for lidt

THYmøllen er så lydløs, at det giver problemer. For producenten af THYmøllen kan ikke dokumentere lavfrekevensstøjen, og så er det svært at få byggetilladelser.

Ifølge en bekendtgørelse fra miljøstyrelsen skal vindmølleproducenter dokumentere, hvor høj lavfrekvensstøjen på en vindmølle er.

 - Mit problem er, at min mølle støjer så lidt, at vi ikke kan måle på det. Det giver problemer med at få ansøgninger godkendt, siger fabrikant af THYmøllen Leif Pinholt.

Afviser tilladelse

Flere kommuner, heriblandt Morsø Kommune, afviser at behandle Leif Pinholts ansøgning om byggetilladelse, så længe, at han ikke kan vise, hvor meget møllen støjer.

Lige nu har Thymøllen 30 husstandsmøller, der venter på at blive godkendt.

Morsø Kommune har i dag ikke ønsket at kommentere sagen, men den ansvarlige for behandlingen af ansøgninger om byggetilladelse mener, at de overholder bekendtgørelsen fra miljøstyrelsen.

Frygter fyringer

Leif Pinholt frygter det kan få store konsekvenser, hvis han bliver ved med at få afvist sine ansøgninger.

 - Det kan betyde, at vi bliver nødt til at fyre folk, siger Leif Pinholt.

Husstandsmøllerne fra firmaet Thymøllen kan ikke dokumentere lavfrekvent støj, og flere kommuner vil ikke godkende møllen

Læs flere artikler fra Thisted eller i kategorien Miljø.