Thisted Kommune om kystsikring: Det haster

Mange huse ved Lild Strand kæmper en stor kamp mod havet. Thisted Kommune erkender, at der bør gøres noget hurtigt.

Denne tilbygning på kanten af Lild Strand gik tabt ved stormen Urd. Foto: Bent Løkke Leth, TV MIDTVEST

Så tæt ligger huset på havet. Foto: Bent Løkke Leth, TV MIDTVEST

1 af 2

Thisted Kommune sætter nu turbo på sikringen af den udsatte kyststrækning ved Lildstrand, fordi mange af husene i området er i overhængende fare for at styrte i havet.

Der er en attraktiv strand, og den vil vi jo gerne bevare.

Esben Oddershede, teknik- og miljøudvalgsformand

Derfor er der behov for hurtigt at få dæmmet op for vejr og vind, inden nye storme ødelægger flere værdier.

Og står det til Thisted Kommune, så skal sikringen af kyststrækningen være på plads til efteråret.

- Det haster jo, fordi vi kan se, at der er en risiko for, at der går værdier tabt, hvis ikke der bliver gjort noget, siger Esben Oddershede, teknik- og miljøudvalgsformand, Venstre, Thisted Kommune.

Det kaster med mere kystsikring, siger Thisted Kommune. Foto: Bent Løkke Leth, TV MIDTVEST

Prisen for kystsikringen kender kommunen ikke endnu, men det ligger fast, at grundejerne ved Lild Strand selv skal have penge op af lommen.

- Som det ser ud nu, så er det jo grundejerne, de skal betale den omkostning, der ligger ved at kystsikre. Sådan er reglerne, fastslår Esben Oddershede.

Teknik- og miljøudvalgsformand, Esben Oddershede Foto: Bent Løkke Leth, TV MIDTVEST

Og den regning er beboerne i området, klar til at betale.

- Det har vi sagt hele tiden, at vi vil også være med til at bidrage siger Else Dam, husejer ved Lild Strand.

Kystsikringen kan oven i købet blive dyrere end forventet, hvis drømmen om en arkitektonisk løsning bliver opfyldt.

01:25

En række borgmestre i kystkommunerne forlanger nu flere penge fra staten til kystsikring.

Luk video

- Der er en attraktiv strand, og den vil vi jo gerne bevare, så det stadigvæk er kønt at færdes på den naturperle, det jo i virkeligheden er, siger teknik- og miljøudvalgsformand, Esben Oddershede. 

For grundejerne handler det mest om at få kystsikringen på plads, så Lild Strand igen kan blive attraktiv for tilflyttere og turister.

- Det betyder også, at der kommer flere fastboende hertil, og folk tør at bygge huse her også og gerne vil være med til at udvikle området, mener Else Dam.

Else Dam, husejer ved Lild Strand Foto: Bent Løkke Leth, TV MIDTVEST

Thisted Kommune forsøger i øjeblikket, sammen med en række andre kommuner, at få staten til at bidrage til sikringen af udsatte kyststrækninger.

02:19

Se tv-indslag om udfordringerne ved Lild Strand.

Luk video