Thisted Gymnasium frygter ny reform

En kommende gymnasiereform vil koste elever på Thisted Gymnasium. Rektor foreslår, at man går i en helt anden retning.

I dag genoptog Folketingets partier forhandlingerne om en gymnasiereform.

Et af de store stridspunkter er karakterkravene i dansk og matematik fra folkeskolen for at komme ind på STX - det almene gymnasium.

Partier har delte meningerSocialdemokraterne og De Radikale mener adgangskravet skal være karakteren 2. Venstre og De Konservative mener karakteren 4 skal være den, der giver adgang. Dansk Folkeparti vil kræve karakteren 7 i de to fag som adgang.

Koster elever

På Thisted Gymnasium frygter de, at skærpede krav vil true skolens eksistens. Hvis kravet var et 4-tal ville syvprocent af eleverne ikke komme ind. Og hvis det var et 7-tal ville hele 40 procent  af de nuværende elever ikke have fået adgang til uddannelsen på det almene gymnasium.

Ifølge rektor skulle man snarere gå den anden vej:

- Egentlig kunne man gå så langt og sige, om ikke alle skulle have 12 års skolegang? Det er Danmarks bedste råstof, vi har, det er uddannelse. Og ved at sætte et krav, så vil man fjerne en stor del af dem, der kommer til at uddanne sig senere hen, siger rektor Søren Christensen, Thisted Gymnasium.

I dag genoptog folketingets partier forhandlingerne om en ny gymnasiereform. Thisted Gymnasium frygter udfaldet.

Læs flere artikler fra Thisted eller i kategorien Uddannelse.