Thisted gør det allerede: Flere skal nu sortere affald

Fra næste år hopper også Holstebro Kommune med på affaldssortering. I Thisted er de allerede i fuld gang.

Hver uge smider vi hver 8 kilo mad, emballage, dåser, batterier, træ og fladskærme i containeren. Men vi kan godt forberede os på at sortere det mere og finde plads til to skraldespande under køkkenvasken.

Om fire år bliver det lovpligtigt, at organisk affald som kartoffelskræller, madrester og kaffegrums skal indsamles for sig selv, så det kan genanvendes.

Holstebro Kommune har netop besluttet at gå i gang fra næste år i samarbejde med Lemvig, Struer og Skive Kommune.

quoteNår vi tænker affald, skal vi tænke meget mere i cirkulær energi. Ikke et ord vi bruger meget i Vestjylland.

Karsten Filsø (SF), formand for Natur-, Klima- og Miljøudvalget i Holstebro Kommune

I Thisted bliver selv de yngste borgere nu vænnet til at sortere skrald. I halvandet år har både dagplejebørn og dagplejemor puttet bioaffald i en spand og restaffald i en anden. Men det er ikke sket uden skepsis.

- Lige som andre kunne jeg se udfordringer i, at vi kun skulle have tømt skraldespanden hver 14. dag og det der med at sortere inde og have plads til to skraldespande. Men det har ikke givet problemer, fortæller Charlotte Frost Nielsen, som er dagplejer i Thisted.

13.000 sorterer

Thisted Kommune gik som en af de første her i landsdelen i gang med affaldssortering. Og nu sorterer 13.000 husstande deres affald.  

- Gevinsten har været, at vi ikke forbrænder så meget affald mere, som vi har gjort før men får lavet biomasse om til varme eller el. Samtidig får vi også en genbrugsprocent. Vi er i Thisted Kommune oppe på omkring 46 procent. Regeringen siger 50 procent inden 2022, og der er vi godt på vej, siger Søren Funder Larsen, sektionsleder for Affald og Ejendomme, Thisted Kommune.

Fra næste år hopper Holstebro Kommune med på skraldevognen. Politikerne er netop blevet enige om, at borgerne skal sortere skrald på samme måde som i Thy.

Jeg tror da, at langt de fleste er positive indstillet på, at vi skal genanvende mere, fortæller Karsten Filsø (SF), formand for Natur-, Klima- og Miljøudvalget i Holstebro Kommune og fortsætter:

I Thisted er selv de mindste med til at sortere affald.
I Thisted er selv de mindste med til at sortere affald.
Foto: Richard Gaarn Svendsen, TV MIDTVEST

- Når vi tænker affald, skal vi tænke meget mere i cirkulær energi. Ikke et ord vi bruger meget i Vestjylland, men det betyder, at vi skal tænke på de ressourcer, der ligger i de forskellige produkter.

Varme til 4-500 boliger

Og det er der flere gevinster ved.

- Bioaffald det kan vi lave energi ud af. I vores kommune kan vi lave opvarmning af 4-500 boliger af det bioaffald, vi har, og der kommer nogle gødningsstoffer tilbage til landbruget, siger Karsten Filsø.

Sidste år blev cirka 2000 tons bioaffald sorteret fra restaffaldet i Thisted Kommune og kørt til Billund - for her i landsdelen kan ingen biogasanlæg på nuværende tidspunkt tage imod det. Men kommunerne vil arbejde på en mere klimavenlig løsning.

- Vi har biogasanlæg i Lemvig, Måbjerg og Salling, så vi vil gerne finde en lokal løsning. Der er ingen grund til, at vi skal bruge en masse krudt på at køre til Billund med vores bioaffald, når vi har biogasanlæg, som gerne vil have det herind, siger Karsten Filsø. 

Overflødig emballage

Thisted Kommune mødte en del skepsis i begyndelsen og lavede flere tiltag, og borgerne bliver stadig holdt op på skraldet.

-  Hvis man ikke laver informationskampagner og lignende, så falder det lidt, og så må vi ud og fortælle om det i avisen og andre steder, og så stiger det igen. Men vi har et jævnt flow over året med biomasse, som vi afleverer, siger Søren Funder Larsen fra Thisted Kommune.

Nu er dagplejeren i Thisted også helt med på sorteringen.  

- Man bliver jo mindet om, hvor meget unødig overflødig emballage der er på madvarer og andre ting. Det bliver mere tydeligt, hvor meget man smider ud af hver ting, når man sorterer det op, hvor før kunne vi godt se, at der var meget affald. Man bliver mere opmærksom på, hvad det er, man smider ud, fortæller dagplejer Charlotte Frost Nielsen.

I 31 kommuner er de allerede i fuld gang med sorteringen. Ud over Thisted sorterer borgerne i Morsø, Silkeborg og Ikast-Brande Kommune også affald her i landsdelen.