Testcenter godt på vej

I Østerild kører arbejdet med det nye testcenter på skinner.

Selv om aktivister i sommers gjorde alt, hvad de kunne for at forhindre fældningen af træer i Østerild, kører arbejdet med at anlægge et testcenter for kæmpe vindmøller nu efter planen. Alle træer er fældet, og aktivisterne har ikke vist sig i testcenterets område siden august.

Vejanlæg og kabler

Med alle træer væltet arbejdes der nu med at anlægge en godt fire kilometer lang vej. Vejen skal gå tværs gennem området, hvor de kommende testmøller kom til at stå. Samtidig lægges der kabler til de første møller som regnes med at stå klar til apriil 2012. 

- Projektet kører ret godt fremad og følger vores tidsplan. Vi er over halvvejs med selve vejanlægget, fortæller Freddy Mortensen der er projektleder for DTU Campus Service.

 

Træfældningsaktivester nåede i sommer at forsinke vindmølletestcentret i Østerild i dagevis. I dag tog vi status på projektet.