Sygehusdirektør: Tæt på smertegrænsen

Sygehuset kan ikke tåle at blive ret meget mindre, advarer direktør Michael Storm Klausen.

Sygehuset Thy-Mors vil være tæt på smertegrænsen, hvis den nye sygehusplan i Region Nordjylland føres ud i livet - det siger sygehusets direktør Michael Storm Klausen til TV MIDTVEST.

- Vi har en oplevelse af, at Sygehus Thy-Mors har nået den grænse, der måtte være for antallet af ansatte. Og i forhold til at løse akutområdet, der mener vi ikke, at vi kan blive ret meget mindre, end det vi er i dag, siger han.

Forvaltningen i Region Nordjylland foreslår blandt andet, at neuro-rehabiliteringen flyttes fra Thisted til Frederikshavn, ligesom operationer for mave-tarm-kræft foreslås flyttet til Aalborg.

Sygehus-direktøren peger blandt andet på, at det er nødvendigt at beholde en vis aktivitet på adressen for at kunne opretholde den akutfunktion, som sygehuset driver på dispensation.

Og de ansattes fællestillidsrepræsentant Jette Jeppeson deler bekymringen. Hvis sygehuset reelt kun består af en akutfunktion, vil det være svært at tiltrække personale.

- Hvis det bliver for lidt attraktivt at arbejde på Sygehus Thy-Mors, så mister vi jo vores arbejdsplads, og sygehuset vil simpelthen forsvinde for os, siger hun.

Interview med sygehusdirektør Michael Storm Klausen:

 

Interview med fællestillidsrepræsentant Jeppe Jeppeson:

 

Region Nordjyllands plan om at fjerne flere afdelinger fra Thisted kan gøre det svært at overleve for det lille akutsygehus.

Læs flere artikler fra Thisted eller i kategorien Sundhed.