Surferne bliver hørt

Når Hanstholm havn de kommende år skal udvides, vil man sikre sig at alle parter bliver hørt. Især vestkystens surfere vil blive inddraget i processen om havneudvidelsen.

Rasmus Johnsen er én af hovedkræfterne bag det såkaldte Cold Hawaii, der dækker over knap tredive surfspots på den danske vestkyst. Han hilser invitationen velkommen:

  - Mit ønske er, at udvidelsen kan ske på en måde, som er optimal for havnen samtidig med, at et af Europas absolut bedste spots til windsurfing og kitesurfing bevares, siger han i en pressemeddelelse.

Vigtig dialog

Blandt surferne ser man dialogen med Hanstholm Havn som et udtryk for, at havnen ønsker en meget bred involvering.

  - Vi er ikke en aktør på selve havnen, men vi mener, det er i kommunens interesse, at havneudvidelsen ikke skaber ændrede vind- og bølgeforhold for det nærtliggende surfspot. Vi kan selvfølgelig ikke diktere, hvordan havnen skal udformes, men vi kan gøre opmærksom på en række aspekter, som, vi mener, havnen bør tage højde for. Indledningsvist er det vigtigste, at vi har denne dialog med havnen, siger Rasmus Johnsen.

Langsigtet involveringsindsats

Nu går processen ind i den fase, hvor udvidelsen skal planlægges i detaljer, og på den baggrund har Hanstholm Havn igangsat en langsigtet involveringsproces med en bred vifte af aktører. Målet er at skabe en havn, som flest mulige vil få glæde af, uden at det sker på bekostning af andre parter.

  - Det er vigtigt for os at tage mest muligt hensyn til alle parter og skabe en løsning, der så vidt muligt tilgodeser alles interesser i denne store og komplekse proces om havneudvidelsen, siger Birgitte Svendson, der er havnedirektør på Hanstholm Havn.

 

Fakta om udvidelsen af Hanstholm Havn

  • Havneudvidelsen vil tredoble havnens størrelse og sikre en dybgang på 12,5 meter.
  • Formålet er at fremtidssikre havnen, så den kan modtage alle størrelser af skibe og imødekomme mange forskellige behov så som fiskeri, offshore og vindenergi.
  • Udvidelsen påbegyndes i 2013 og forventes færdig i 2016.