Strid om asylaftale

Politikerne i Thisted Kommune er langt fra enige om den nye asylaftale som vil nedbringe antallet af asylansøgere i kommunen.

Socialdemokraterne og Enhedslisten i Thisted Kommune er lodret uenige i den asylaftale som Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti vedtog i sidste uge.

Aftalen betyder, at antallet af asylpladser i Hanstholm Asylcenter nedbringes fra 330 til 280, og samtidig flyttes de nuværende 200 såkaldte bufferpladser til midlertidige asylansøgere væk fra Hanstholm og til andre steder i kommunen. Derudover er der en begrænsning på de pladser, så maksimalt 90 asylansøgere kan være samlet et sted.

Socialdemokraterne kritiserer den nye aftale, og kalder det for aftalebrud, og henviser til den aftale Thisted Kommune har med Udlændingestyrelsen. Udlængestyrelsen bekræfter, at aftalen med Thisted Kommune som blev forhandlet i december, lyder på minimum 300 asylpladser, og derfor overrasker det styrelsen, at de måtte se aftaleændringen via kommunens egen hjemmeside.

- Jeg undrer mig over beslutningen i byrådet, fordi der var nogle rigtig gode kontraktforhandlinger ved årsskiftet, og jeg har da en vis bekymring for konsekvenserne i forhold til aftalen - herunder rentabiliteten for at drive asylcenter i Hanstholm, siger Thomas Mortensen, der er kontorchef i Udlændingestyrelsen.

Han uddyber, at et permanent asylcenter kræver mindst 300 pladser for at være rentabelt, og det skal det være, for at kommunen må drive et asylcenter. Udlændestyrelsen har nu bedt Thisted Kommunes forvaltning om et møde på fredag kl. 9.

Efter de seneste dages diskussion af asylaftalen beder Socialdemokraternes Morten Bo Bertelsen nu borgmester Lene Kjeldgaard om at indkalde til ekstraordinært byrådsmøde for at få belyst konsekvenserne af nedbringelsen i antallet af asylansøgere.

- Set i lyset af de udmeldinger i pressen, der er kommet fra borgmesteren og udvalgsformanden for Social og Sundhedsudvalget, hvor det viser sig, at de ikke har været klar over konsekvenserne af beslutningen, vil jeg kraftigt anbefale borgmesteren, hurtigst muligt at indkalde til et ekstraordinært kommunalbestyrelsesmøde, siger han.

Lige nu er både Campingpladsen i Hanstholm og Feriecenteret i Vigsø ved at blive lukket, og de hhv. 50 og 150 flygtninge bliver flyttet til andre dele af landet. Udlændingestyrelsen slår fast, at det hele tiden har været meningen at disse flygtninge skulle flyttes i løbet af marts.

Se indslag fra TV MIDTVEST onsdag her:

En politisk aftale i Thisted Kommune fjerner et halvt hundrede asylansøgere i Hanstholm. Fremover skal de i stedet spredes til andre steder i kommunen.

Læs flere artikler fra Thisted eller i kategorien Samfund.