Støtteregn over Thisted: De her projekter får penge

Landdistriktspuljen uddeler i alt 10,6 millioner til projekter, der skal sætte gang i hjulene i langt fra de største byer.

Surferen Casper Steinfath i Klitmøller. Cold Hawaii er blandt de projekter, der nu får støtte fra Landdistriktspuljen. Foto: John Carter

Surferen Casper Steinfath i Klitmøller. Cold Hawaii er blandt de projekter, der nu får støtte fra Landdistriktspuljen.

1 af 2

Thisted Kommune ligger lunt i svinget til udviklingsmidler fra Landdistriktspuljen. Ud af 10,6 millioner, der onsdag bliver uddelt til forskellige projekter, tegner projekter i  Thy sig cirka 15 procent af hele puljen. Mere præcist 1.515.900 kroner. 

- Jeg synes, at den store bredde i projekterne viser, hvordan Landdistriktspuljen bidrager til at styrke udviklingen i landdistrikterne og på de små øer. For eksempel støtter vi et projekt, som vil prøve at få flere til at udleje ferieboliger på de små øer. Et andet projekt vil prøve at dyrke såkaldt salttolerante grøntsager, hvilket forhåbentlig kan være med til at skabe nye arbejdspladser, siger erhvervsminister Rasmus jarlov i en pressemeddelelse.  

Det er erhvervsminister, Rasmus Jarlov, der uddeler Landdistriktsmidlerne.  Foto: TV MIDTVEST

- Projektmidlerne og det arbejde, de understøtter, er på den måde et godt supplement til regeringens arbejde med at styrke rammevilkårene i landdistrikterne og på de små øer, siger han. 

Thisted i spids

Her i landsdelen havner flest støttekroner i Thisted. Der er både givet støtte til et Cold Hawaii, til et projekt, der skal sikre de fysiske butikker og til et projekt, der skal få flere lejeboliger op at stå i landsbyer med vækst for eksempel Klitmøller. 

Læs også En ny andelsbevægelse spirer frem på landet

Projekterne er udvalgt af Det rådgivende udvalg for Landdistriktspuljen. Ud af i alt 91 ansøgninger er 34 projekter udpeget som særligt perspektivrige for udviklingen i landdistrikterne og på de små øer. Det kan være ved at støtte erhvervsudvikling, bosætning og lokale kultur- og fritidsaktiviteter.

- Det er virkelig opløftende at se det store engagement, der er ude i landdistrikterne. Det er for os i udvalget et udtryk for et stort entreprenørskab, og at folk i landdistrikterne og på de små øer tager ansvar for udviklingen i lokalsamfundet, siger Formand for Det rådgivende udvalg for Landdistriktspuljen, Grethe Saabye i pressemeddelelsen. 

Fakta: De her projekter har fået støtte: 

VI ELSKER THY - 300.000 kroner- Thisted Kommune

Projektet vil afprøve nye samarbejdsformer på flere niveauer for målrettet at sikre en bæredygtig detailhandel i Thy. Bestyrelserne i Thisted handel og industriforening, Hurup Handelsstandsforening og Hanstholm Centerforening er gået sammen i et samarbejde for at imødegå tendensen til butikslukninger og tomme butikslokaler. De vil øge samarbejdet ved at oprette foreningen "Vi elsker Thy" i første omgang for Hurup, Thisted og Hanstholm, med fælles og overordnede opgaver inden for udvikling og afvikling af events, fælles branding og markedsføring, stordriftsaftaler med leverandører, skræddersyet kursusforløb til detailhandlen, 1:1 SOME og samlet markedsføring i turistaviser samt aktivering af tomme butikslokaler og tiltrækning af butikskæder.

 

Etablering af signaturproduktion på basis af salttolerante grøntsager – 509.423 kroner – Holstebro Kommune

Projektet vil på baggrund af de formodede klimaforandringer og dertil hørende vandstigninger udvikle og afprøve afgrøder, som er salttolerante. Samtidig er det også projektets formål, at skabe et øget udbytte af jordbund med øget salinitet og dermed forbedre driftsøkonomien, samt et reducere CO2-aftrykket pr. produceret enhed. Det er forventningen at afgrøderne får en markant anderledes smag og givetvis andre ernæringsmæssige karakteristika, og at der dermed kan skabes et nicheprodukt.

 

Cold Hawaii Event – 430.000 kroner – Thisted Kommune

Arbejdet med Cold Hawaii beror i dag for en stor dels vedkommende på frivillige kræfter. Projektet søger at forankre organiseringen og få brandet Cold Hawaii ind i en stærk selvstændig organisation, der med egne ressourcer og kompetencer kan sikre et fortsat grundlag for udvikling og afholdelse af store events, selv når stærke frivillige ressourcer trækker sig tilbage

 

En dag i Vildmarken – 165.000 kroner – Thisted Kommune

Projektet ”en dag i vildmarken” vil etablere Danmarks største friluftssommerland dybt inde i Thy nationalparks skov, og i dyb respekt for og i samspil med naturen. Det betyder aktiviteterne i friluftssommerlandet ikke efterlader sig spor i naturen. Mange aktører tilknyttet til parken mener, at andre end spejdere og naturpassionerede personer kan have svært ved at finde ind til, hvad nationalparken indeholder for netop dem. Projektet skal tilbyde denne målgruppe en stærk appetitvækker på alt det som Thys nationalpark kan tilbyde familien Danmark, uden at påvirke naturen negativt.

 

Varme zoner på kanten af Kongeriget – 620.900 kroner - Thisted Kommune

Projektet er et udviklingsprojekt, hvor formålet er at undersøge potentialerne for at etablere flere attraktive lejeboliger i udvalgte ”varme zoner” i landdistrikterne og dermed understøtte muligheden for flere danskere at afprøve et liv i yderområderne. ”Varme zoner” defineres i projektet som en landsby, der er i vækst og hvor befolkningstallet er stærkt stigende. Baggrunden for projektet er, at det som potentiel tilflytter kan det være svært at overskue, hvad det indebærer at flytte til et yderområde. Det kan være risikofyldt at investere i en bolig, som det kan være svært at komme af med igen. Projektholders vurdering er, at væsentlige flere ville være indstillet på at bo i en varm zone, hvis der fandtes flere attraktive lejeboliger.

 

Fra Hver har sit eget til sammen har vi meget – 400.000 kroner – Holstebro Kommune

Projektets formål er at gentænke og videreudvikle andelstanken, skabe nye fællesskaber og gøre lokalområdet kendt for smagsoplevelser. Visionen for projektet er blevet til med afsæt i en række lokale borgermøder. Projektet vil igangsætte mange aktiviteter inkl. camps og sommerlejre med udgangspunkt i fødevareproduktion, udvikling af en dele-kultur med folkekøkken og tiltrækning unge kunstnere i midlertidige ophold.

 

Købmandsgaard går nye veje – 249.000 kroner- Morsø Kommune

Projektets overordnede formål er at fastholde og fremtidssikre en i dag velfungerende købmand, hvor forpagteren af købmanden gennem en årrække stopper. Projektet skal sikre en succesfuld omstilling fra en traditionel butik drevet af en forpagter til en socialøkonomisk og helhedsorienteret butik, der engagerer og trækker på ressourcer fra hele lokalområdet og drives af et borgerejet, socialøkonomisk driftsselskab, der bliver projektejer. Ambitionen er bl.a., at butikken får så mange lokale fødevarer ind som muligt gennem samarbejde med netværket af regionale fødevareproducenter.

 

Kilde: Erhvervs- og Vækstministeriet

 

Læs også En million kroner skal styrke turismen på vestkysten