Stort redningsprojekt skal genskabe kildevæld: - Det er en meget sjælden naturtype

Et stort EU-projekt skal være med til at genskabe kildevæld, hvor rent og klart kildevand vælter op af jorden. Kildevæld skaber nemlig en særlig natur med masser af planter, men den slags natur er nu blevet så sjælden, at der skal sættes ind.

8:31
Det rene grundvand giver nogle helt særlige betingelser for rigtig mange engblomster, og derfor kaldes områder med kildevæld også for rig kær, som er fugtige områder, der er rige på planter.
Foto: Poul Gerner, TV MIDTVEST

Normalt ser vi først vores grundvand, når det kommer ud af vandhanen, men enkelte steder vælder det også op af jorden fra en kilde.

- Der er så meget tryk på grundvandet, at det pulser op. Det er lige til at hælde i en kop, og det fås ikke bedre. Det er perfekt tempereret, når det lige kommer op af jorden, siger Anja Sørensen, der er biolog i Thisted Kommune.

Året rundt pibler grundvand helt uden næringsstoffer op af jorden og videre ud i den omkring liggende natur. Men det er meget få steder, der i dag er kildevæld.

Biologen er ude for at besøge et af de steder, hvor man kan finde kildevæld. Året rundt pibler grundvand helt uden næringsstoffer op af jorden og ud i området omkring kilden. Det rene og klare kildevand skaber en særlig natur med et væld af planter.

- Det rene grundvand giver nogle helt særlige betingelser for rigtig mange engblomster, og derfor kaldes områder med kildevæld også for rig kær, som er fugtige områder, der er rige på planter.

Men den natur er blevet så sjælden, at der nu sættes ind med et stort EU-projekt for at genskabe kildevæld.

- Det er meget få steder, vi ser kildevæld, og det er en sjælden naturtype i både dansk og EU-perspektiv. Det er noget af den allerfineste natur, vi har, som desværre gradvis er groet til over de sidste par årtier, siger biologen.

Overalt i det danske landskab er der langt kilometervis af drænrør for at regulere og bortlede vand fra et areal, så det kan udnyttes til afgræsning eller dyrkning. Som en del af EU-projektet bliver flere drænrør nu gravet op og fjernet.
Overalt i det danske landskab er der langt kilometervis af drænrør for at regulere og bortlede vand fra et areal, så det kan udnyttes til afgræsning eller dyrkning. Som en del af EU-projektet bliver flere drænrør nu gravet op og fjernet.
Foto: Rigmor Sams, TV MIDTVEST

Kildevæld og fugtige enge er forsvundet, i takt med at vandet er ledt væk i grøfter og rør. Desuden har manglende dyr til at afgræsse engene betydet, at områderne er groet til i pil og krat. Derfor er Struer, Thisted og Jammerbugt Kommuner og et par kommuner på Sjælland gået sammen med EU om at genskabe kildevæld og fugtige enge.

- Vi har en forpligtigelse på europæisk plan til at passe på den her natur, som ikke findes ret mange andre steder i Europa. Der er planter og dyreliv, som kun er tilknyttet den her naturtype, så vi har en vis forpligtigelse til det, siger Tanja Binderup, der er den overordnede projektleder i Thisted Kommune.

Køer skal afgræsse områder, så det ikke gror til i pil og birk.
Køer skal afgræsse områder, så det ikke gror til i pil og birk.
Foto: Rigmor Sams, TV MIDTVEST

I mere end 60 områder i hele Danmark bliver der sat ind. Langt de fleste af områderne ligger i Thy. Der er allerede brugt syv år og 67 millioner kroner på at genskabe kildevæld i Danmark, og nu er de fugtige områder ved at komme tilbage.

Blandt andet fordi store gravemaskiner har hevet piletræer op med rode og dermed skabt helt bar jord. Allerede et halvt år efter kan man se resultater.

- Det bliver man glad i låget af. Også fordi det har været et så enormt indgreb, at det har krævet is i maven. Man kan blive helt rørt over at komme ud og se, at de sjældne arter kvitterer med det og kommer tilbage, siger Anja Sørensen.