Spareforslag i Thisted: Alle skoler bliver berørt

Thy står over for store ændringer på skoleområdet. Det står i udspillet fra Thisted Kommune som blev offentliggjort i dag onsdag.

Der er to forslag i udspillet, som Thisted Kommune har offentliggjort.

I det mest vidtgående forslag bliver alle skoler berørt - enten fordi de lukker eller må afgive elever - eller fordi de får elever fra andre skoler.

Tre folkeskoler foreslåes helt nedlagt. Det er Sennels, Tilsted og Stagstrup. Østerild og Tømmerby fortsætter, men kun i begrænset omfang. Samtidig lukkes de fire afdelingsskoler i Vorupør, Hundborg, Skjoldborg og Klitmøller.

På skolerne i Thisted by bliver der flyttet rundt på eleverne, så Østre Skole bliver en særlig overbygningsskole med 7. - 9. klasse. Overalt i kommunen bliver 7. klasserne flyttet fra de små skoler til overbygningsskolerne.

Der er også lukning af fem børnehaver i forslaget: Det er Skjoldborg, Klitmøller, Vorupør, Øsløs og en af børnehaverne i Thisted by.

Udspillet skal i offentlig høring fra den 3. september til 23. november. Derefter tager Thisted Byråd den endelige beslutning.

Der er også et mindre vidtgående forslag, der bevarer undervisning i Klitmøller og Vorupør til 3. klasse og bevarer Tilsted skole.

 

Se her vores reporter Jesper Mortensen, der står på Klitmøller Skole, som er en af de skoler, der er i fare for at blive lukket.

 

Klik her for at læse Børne- og familieudvalgets spareforslag

Bemærk rettelse til Model 1: 7. klasserne fra Hillerslev Skole og Tilsted Skole flyttes ikke til Tingstrup-, men til Østre Skole.

 

Klik her for at læse Thisted Kommunes strukturrapport

Rapporten indeholder det datamateriale, og de analyser og anbefalinger, der har dannet grundlag for spareforslagene.