Spareforslag i Thisted: Alle skoler bliver berørt

Thy står over for store ændringer på skoleområdet. Det står i udspillet fra Thisted Kommune som blev offentliggjort i dag onsdag.

Der er to forslag i udspillet, som Thisted Kommune har offentliggjort.

I det mest vidtgående forslag bliver alle skoler berørt - enten fordi de lukker eller må afgive elever - eller fordi de får elever fra andre skoler.

Tre folkeskoler foreslåes helt nedlagt. Det er Sennels, Tilsted og Stagstrup. Østerild og Tømmerby fortsætter, men kun i begrænset omfang. Samtidig lukkes de fire afdelingsskoler i Vorupør, Hundborg, Skjoldborg og Klitmøller.

På skolerne i Thisted by bliver der flyttet rundt på eleverne, så Østre Skole bliver en særlig overbygningsskole med 7. - 9. klasse. Overalt i kommunen bliver 7. klasserne flyttet fra de små skoler til overbygningsskolerne.

Der er også lukning af fem børnehaver i forslaget: Det er Skjoldborg, Klitmøller, Vorupør, Øsløs og en af børnehaverne i Thisted by.

Udspillet skal i offentlig høring fra den 3. september til 23. november. Derefter tager Thisted Byråd den endelige beslutning.

Der er også et mindre vidtgående forslag, der bevarer undervisning i Klitmøller og Vorupør til 3. klasse og bevarer Tilsted skole.

 

Se her vores reporter Jesper Mortensen, der står på Klitmøller Skole, som er en af de skoler, der er i fare for at blive lukket.

 

Klik her for at læse Børne- og familieudvalgets spareforslag

Bemærk rettelse til Model 1: 7. klasserne fra Hillerslev Skole og Tilsted Skole flyttes ikke til Tingstrup-, men til Østre Skole.

 

Klik her for at læse Thisted Kommunes strukturrapport

Rapporten indeholder det datamateriale, og de analyser og anbefalinger, der har dannet grundlag for spareforslagene.

 


Læs flere artikler fra Thisted eller i kategorien Uddannelse.