Sorte fisk

Fiskeridirektoratet politianmelder seks samlecentraler i sag om 500 tons sorte fisk.

Ved en kontrol af regnskaber og bilag fra 2006 på 10 samlecentraler har Fiskeridirektoratet konstateret, at 511 tons fisk til en værdi af ca. 10 millioner kroner ikke er blevet indberettet og registreret, som de skal. Samlecentralerne solgte simpelthen væsentlig mere fisk end de købte. En trediedel af de uregistrerede fisk stammer i følge fiskeridirektoratet fra samlecentralerne i Thyborøn og Hanstholm.

Fødevareminister Eva Kjer Hansen mener, det er fuldstændig uacceptabelt:

- Det er et problem for både lovlydige fiskere og for fiskebestanden, der bliver belastet med dette overfiskeri, siger ministeren.

- Jeg er meget tilfreds med kontrolsamarbejdet mellem SKAT og Fiskreidirektoratet, der har afsløret de urapporterede landinger, og at sagen nu er overdraget til politiet, siger Eva Kjer Hansen.

Det er politiet i Midt- og Vestjylland og i Nordjylland, som nu skal behandle sagen.

Ejeren af Samlecentralen i Thyborøn Michael Lodahl afviser fuldstændig Fiskeridirektoratets tal. Han siger, at det er under fem procent af fiskene, som ikke er blevet registreret korrekt.