Socialdemokratiet vil have medregnet akkordløn

Socialdemokratiets Integrations- og Udlændingeordfører, Mattias Tesfaye, vil have akkordløn til at tælle med, så slagteriarbejder kan blive i Danmark.

Der er opbakning fra flere politikere til 23-årige somaliske Mohamed Ibrahim, der arbejder på Tican slagteriet i Thisted. Han fik i januar besked på at forlade Danmark, men har efterfølgende gennem hans advokat forsøgt at komme under beløbsgrænseordningen, der kan sikre borgere ophold, hvis de tjener mere end 417.793,60 kroner om året.

Men ifølge et høringssvar fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI), kan ansøgningen om at komme under ordningen ikke godtages, fordi Mohamed Ibrahims grundløn ikke er høj nok. Han kommer kun over grænsen, med hjælp fra diverse tillæg, og det godtager styrelsen ikke som løn. 

- Vi mener ikke at fri bil og fri telefon skal tælle med, men de almindelige lønandele skal tælle med. Jeg har arbejdet på akkord i månedsvis, og det betragter jeg som en almindelig løn. Det undrer mig, at man ikke tæller det hele med, siger Integrations- og Udlændingeordfører Mattias Tesfaye (S).  

Udlændinge- og Integrationsminister Inger Støjberg (V) vil ikke gå nærmere ind i SIRIs fortolkning i konkrete verserende sager, men siger:

- Grundlæggende er regeringen optaget af, at vi har gode ordninger for udenlandsk arbejdskraft, så arbejdsgiverne kan få den arbejdskraft, de har behov for. Derfor har regeringen også stemt i mod de forslag fra bl.a. Socialdemokratiet, som har hævet beløbsgrænsen og gjort ordningen mere bureaukratisk.

Hun er betænkelig ved at ændre reglerne, så akkordløn tæller med.

- Så kunne en arbejdsgiver jo i princippet hente udlændinge på for eksempel det ufaglærte område til Danmark med en meget lav fast løn og herudover en potentiel mulighed for en akkord, som arbejdstageren måske aldrig kommer til at opfylde. Og så har vi pludselig ikke hånd i hanke med, hvad lønnen egentlig er på beløbsordningen. Men jeg er åben over for at diskutere, om lønniveauet i beløbsordningen generelt er for højt, og om den i øvrigt kan opgøres på en mere smart måde end i dag, siger hun. 

Dansk Folkeparti har tidligere sagt, at de vil have beløbsgrænsen hævet. Mattias Tesfaye afventer nu Mohamed Ibrahims ankesag. 

- Nu er sagen anket, og så må vi se hvad det ender med. Det er ikke en problemstilling, jeg har hørt om før. Jeg har læst lovteksten igennem, og jeg kan ikke se, at der står noget om akkord i loven, så jeg er spændt på, hvad de (SIRI red.) afviser ansøgningen med, siger han.

- Som murer har jeg arbejdet, hvor jeg fik fire kroner per sten. Akkordløn og timeløn er almindelig løn, fastslår han.

Mohamed Ibrahim fra Hundborg har fået inddraget sin opholdstilladelse. Nu har hans kollegaer lavet en støttevideo.

Læs flere artikler fra Thisted eller i kategorien Politik.