Slut med asylcentre i Thisted

Udlændingestyrelsen siger stop for asylcenterdriften i Thisted Kommune

Udlændingestyrelsen vil ikke længere udbyde asyldrift i Thisted Kommune, og dermed lukker de to tilbageværende asylcentre i henholdsvis Vesløs og Hanstholm.

Allerede ved årets udgang lukker asylcentret i Vesløs, mens det endegyldigt er slut for Hanstholm Asylcenter med udgangen af marts 2018. En beslutning som borgmester Lene Kjeldgaard Jensen, tager til efterretning.

- Vi har været glade for at drive asylcentre i Thisted Komune og har høstet meget ros og anerkendelse for vores måde at håndtere opgaven på, siger borgmesteren.

quoteVi har været glade for at drive asylcentre i Thisted Kommune

Borgmester Lene Kjeldgaard Jensen, Thisted

Med lukningen af asylcentrene i Vesløs og Hanstholm, slutter en nærmest historiske epoke for Thisted Kommune på asylområdet.

Thisted Kommune har drevet asylcentre for Udlændingestyrelsen siden 2009, hvor antallet af asylansøgere har varieret mellem 200 og 1200 beboere.

Da antallet af asylansøgere var på sit højeste, var der ansat flere end 200 personer på kommunens asylcentre.

Borgmester Lene Kjeldgaard Jensen hæfter sig i den forbindelse ved det store lokale engagement.

- Det har været glædeligt med den store lokale opbakning i forhold til at løse opgaverne, Udover at vi naturligvis skylder medarbejderne en stor tak, har det også været positivt med de mange frivillige, der har hjulpet til på centrene, siger Lene Kjeldgaard Jensen.

I dag er der omkring 300 asylansøgere og 25 fastansatte medarbejdere på de to centre i Thisted Kommune.

Personalet blev orienteret om lukningerne på et møde mandag morgen.

 

Læs flere artikler fra Thisted eller i kategorien Samfund.