Skal betale skat af sort udlejning

Anklagemyndigheden havde opgivet, men Skat krævede penge af ægtepar, der glemte at opgive lejeindtægterne.

Et ægtepar fra Thisted, der gennem flere år lejede sommerhuse ud sort, kommer nu til at betale skat af indtægterne.

Det har Vestre Landsret endeligt afgjort - på trods af, at anklagemyndigheden tidligere har opgivet at få dem dømt i en egentlig straffesag.

Men det faktum er ikke nogen hindring for, at Skat kan kræve parrets selvangivelser ændret for de pågældende år, mener landsretten, og det betyder, at de med års forsinkelse skal betale skat af en samlet indtægt på 293.000 kroner, skriver Ritzau.

Skat lå på lur

Parret ejer to sommerhuse i Vorupør og et i Klitmøller, som de lejede ud privat.

I 2001 iværksatte Skat i Thisted en decideret overvågning af sommerhusene og noterede alle de biler, der holdt udenfor husene. Langt hovedparten af bilerne var tyske, og afhøringer af nogle af lejerne viste, at de betalte for at leje husene.

Skat sammenholdt herefter de indtægter, som parret havde opgivet med det, man kunne regne sig frem til gennem observationerne, ligesom man regnede på el-forbruget.

Man fandt frem til, at de indtægter, som ægteparret havde opgivet, ikke stemte overens med de faktiske forhold.

Anmeldte groft skattesvig

Skat indgav politianmeldelse for groft skattesvig, men anklagemyndigheden opgav at føre sagen, da man fandt beviserne for tynde. Men det stoppede ikke Skat, der skønsmæssigt hævede parrets skattepligtige indkomst for 1997-2001.

Vestre Landsret er enig med Skat i, at ægteparret har udeladt indtægter fra udlejningsvirksomheden, og da de ikke selv har fremlagt dokumentation, skal de bevise, at Skats beregninger er urimelige.

Og det bevis har de ikke løftet, vurderer landsretten. Ud over skatteværdien af de knap 300.000 kroner skal parret udrede sagens omkostninger for statskassen med 30.000 kroner.