Renovering i gang af Vildsundbroen

I midten af marts starter vejdirektoratet forstærkningsarbejde på Vilsundbroens pille 1 - den pille nærmest Thy. Arbejdet er en del af en større indsats for at forebygge fremtidige skader på broen.

Siden indvielsen af Vilsundbroen i 1939 har vind og vand skubbet så meget rundt på sandet omkring broen, at kysten ved Vilsund har flyttet sig 40 meter ud i sundet. Samtidig er der aflejret op til seks meter sand på bunden, og det belaster de bløde jordlag under fjordbunden. Også på Morssiden er der aflejret sand på bunden. De store sandaflejringer har medført, at pille 1 har bevæget sig. 

Nedsat hastighed

Arbejdet starter midt i marts og forventes afsluttet slutningen december 2009. I den periode vil hastigheden over broen blive nedsat fra 50 km/t til 30 km/t. Vejdirektoratet skriver i en pressemeddelelse, at det ikke kan undgås at arbejdet i perioder kan give anledning til støjgener for de nærmeste boende. For at begrænse generne vil der normalt ikke blive arbejdet om natten og på søn- og helligdage.


Læs flere artikler fra Thisted eller i kategorien Trafik.