Personale-mangel udskyder hjemtagning af kardiologi

På grund af personale-mangel til Sygehus Thy-Mors’ akutfunktion og det medicinske område udskydes den planlagte hjemtagning af akutte kardiologiske funktioner på sygehuset.

Sygehus Thy-Mors udskyder opretning af nye kadiologiske funktioner. Sygehuset har svært ved at få det rette parsonale til de nye hjertemedicinske funktioner, derfor udskydes hjemtagningen af funnktionerne foreløbigt. Det har sygehusledelsen sammen med klinikledelserne i Klinik Akut og Klinik Medicin besluttet i dag, siger konstitueret sygehusdirektør Henrik Larsen.

 - I forbindelse med organiseringen af en kardiologisk funktion og hele det medicinske område har sygehuset haft opslag ude til flere funktioner. Men status efter opslag til begge klinikker er, at vi vil mangle et antal sygeplejersker for at kunne drive begge funktioner. Derfor kan vi ikke tage den akutte kardiologi hjem nu, siger Henrik Larsen.

- Vi skal selvfølgelig være sikre på, at vi har medarbejderne til at fastholde og sikre den interne medicinske funktion, der er forudsætningen for, at vi har en akutmodtagelse på Sygehus Thy-Mors. Det er det, vi gør nu. Og det informerer vi medarbejderne i de to berørte klinikker om i personalemøder i løbet af eftermiddagen, siger konstitueret sygehusdirektør Henrik Larsen.

Medarbejdere bliver på sygehuset

Klinikledelsen tilbyder medarbejderne i de berørte klinikker individuelle drøftelser om deres jobfunktioner.

- Vi vil gerne sikre fastholdelse af de sygeplejersker, der er ansat og skabe rammerne for, at vi kan rekruttere dem, vi mangler. Vores udgangspunkt er ikke, at vi flytter medarbejderne rundt. Der kan blive tale om, at vi flytter nogle opgaver rundt i huset, men vi tilbyder medarbejderne, at de individuelt får mulighed for at byde sig til i forhold til de opgaver, vi skal have løst, siger Henrik Larsen.

 Den konstituerede sygehusdirektør oplyser, at mangelen på medarbejdere i de to klinikker først har stået klart for sygehus- og klinikledelserne i dagene op til påske, da ansøgningsfristerne til de opslåede stillinger var løbet ud.

- Vi ved godt, at vi i dag efterlader mange medarbejdere med spørgsmål. Dem vil vi besvare sammen med medarbejderne i løbet af de kommende dage og uger, siger den konstituerede direktør.

Udskydelsen betyder, at varetagelsen af de kardiologiske funktioner for patienter i Thy, på Mors og i den vestlige del af Jammerbugt foreløbig sker fra Aalborg Universitetshospital, som har varetaget opgaven siden sidste år.

For patienter, der går i planlagte ambulante forløb i Thisted, vil der ikke være ændringer.

 


Læs flere artikler fra Thisted eller i kategorien Samfund.