Penge på vej til kommuner

Social- og indenrigsministeren har fredag fordelt næste års særtilskudspuljer til 59 kommuner. Pengene går til vanskeligt stillede kommuner og til kommuners sociale indsatser.

59 kommuner får fredag vished for, at de får et ekstra tilskud til budgetlægningen for næste år. Det sker med fordelingen af særtilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner og til igangsættelse af sociale indsatser i belastede boligområder. I alt fordeles 855,6 mio. kr. fra de forskellige puljer.

- Særtilskuddene er en mulighed for at give en økonomisk håndsrækning til de kommuner, der står med konkrete udfordringer i forhold til befolkningssammensætningen, kommunens generelle økonomi og sociale indsatser. Med fordelingen af særtilskuddene bygger vi bl.a. ovenpå regeringens ekstraordinære finansieringsindsprøjtning, som særligt betyder ekstra midler til kommuner med mere vanskelige økonomiske vilkår. Dermed styrker vi vilkårene for kommunernes budgetlægning i hele landet, siger Karen Ellemann, social- og indenrigsminister (V).

Her i landsdelen har Thisted og Vesthimmerland fået tilskud fordi de to kommuner er særligt vanskeligt stillede i 2016. De har fået henholdsvis 6 mio. kr. og 13 mio. kr.  i tilskud.

Herning Kommune har fået 5,6 mio. i tilskud fra den sociale særtilskudspulje i 2016. Fra samme pulje har Holstebro Kommune fået 4,9 mio. kr. og Silkeborg Kommune 6,3 mio. kr. Denne pulje skal understøtte kommuners sociale indsats i boligområder, hvor der er en høj andel af borgere med f.eks. psykiske eller kriminalitetsproblemer.

Flere lånemuligheder

Borgerne i 57 kommuner kan også se frem til at få bl.a. en ny skole eller et nyt sundhedshus og få moderniseret biblioteket og plejehjemmet.

Social- og indenrigsministeren giver de 57 kommuner mulighed for at låne i alt 1,5 mia. kr. i 2016. Med lånene kan kommunerne nu sætte gang i mere end 490 forskellige projekter og aktiviteter. Bl.a. til renovering af daginstitutioner, skoler, veje og til velfærdsteknologi, digitalisering og it.


Læs flere artikler fra Thisted eller i kategorien Politik.