Overskud i Sparekassen Thy

Sparekassen Thy kommer ud med et overskud på 60,4 mio. kr. før skat i første halvår af 2015.

Vækst i udlånet, mange nye kunder og fald i nedskrivninger på kunder er medvirkende til at fastholde en god og stærk indtjening i Sparekassen Thy. Det fremgår af pengeinstituttets halvårsregnskab.

Vækst i udlånet

- Aktiviteten indenfor udlånsområdet har været stigende i årets første 6 måneder. Det skyldes, at efterspørgslen efter udlån fra primært vores erhvervskunder er stigende, ligesom mange nye kunder bidrager til, at sparekassen nu kan registrere en udlånsstigning. Udlånet har gennem de seneste år været faldende, og derfor er det da også glædeligt, at vi kan notere en fremgang i udlånet på 133 millioner - kroner, svarende til 4,1 % fortæller direktør Ole Beith og fortsætter

- Omvendt må vi også sige, at konkurrencen om udlånskunderne er skærpet det seneste halve år med lavere udlånsrenter til følge. Den stigende konkurrence kan vi aflæse på faldet i vores renteindtægter, men heldigvis er en tilgang på ca. 1.400 nye kunder med til at kompensere for faldet.

- Udlånsområdet er ikke det eneste vækstområde. Indlånet er steget med 295 mio. kr. svarende til 7,1 %. Det er udtryk for, at vores kunder fortsat sparer op og udviser tilbageholdenhed med at investere. Lige på det område vil det være ønskeligt med lidt mere investerings- og forbrugslyst. Det vil smitte af på områdets virksomheder og give mulighed for yderligere vækst i hele vores område, siger Ole Beith.

Høj aktivitet på realkreditområdet Det historiske lave renteniveau på realkreditlån har også i Sparekassen Thy givet en ekstraordinær høj aktivitet i omlægning og optagelse af realkreditlån. Den høje aktivitet suppleret med stigningen i forretningsomfang indenfor forsikring, pension og formuepleje har medført, at gebyr- og provisionsindtægterne stiger med 11,2 %.

Nedskrivningerne falder Et andet godt tegn i regnskabet er sparekassens konto for nedskrivninger på udlån og tilgodehavender, der er faldet fra 29,3 mio. kr. til 3,5 mio. kr. Det er et udtryk for, at vores kunder generelt har fået det bedre økonomisk, selvom vi fortsat mærker de store udfordringer, der findes i landbrugssektoren. Det hænger måske godt nok sammen med, at samfundsudviklingen er i fremgang, vores udlån stiger, og altså også et fald i nedskrivningerne, fortæller direktør Ole Beith.

Overskud på 60,4 mio. kr. Alt i alt får Sparekassen Thy et overskud på 60,4 mio. kr. (49,3 mio. kr. efter skat), hvilket er 16 mio. kr. mindre end i første halvår af 2014 men helt på højde med budgettet.

I 2014 havde vi meget betydelige kursgevinster på godt 42 mio. kr. fra bl.a. salg af vores aktier i Nets. De samlede kursgevinster i 2015 kan opgøres til ca. 1 mio. kr. Det betyder naturligvis lavere overskud, men med en obligationsbeholdning på 1,5 milliarder kroner, så er vi temmelig følsomme over for de faldende obligationskurser, fastslår Ole Beith.

Mange penge til nye udlån Sparekassen vil i øvrigt meget hellere låne pengene ud til både nuværende og kommende kunder. Blandt andet derfor oprettede vi i foråret en erhvervsafdeling på Mors. Det har allerede givet gode resultater, og der er således allerede ansat en ekstra erhvervsrådgiver i afdelingen.

I juni åbnede vi en ny kundeafdeling i Thisted, som henvender sig til kunder i hele Danmark. Vi har allerede i dag ca. 10.000 kunder uden for vores normale markedsområde i Nordvest- og Midtjylland, og de får nu mulighed for at blive serviceret af en afdeling, som er specialiseret i kunder uden adgang til en fysisk afdeling.

Afdelingen hedder Sparekassen Thy - Danmark, og har allerede fået mange helt nye kunder. Det er mit indtryk, at de vælger os, fordi vi er handlekraftige, uformelle og kan tilbyde attraktive priser, forklarer direktør Ole Beith. Ser positivt på fremtiden

Vi har således al mulig grund til at se positivt på fremtiden, og vi har det økonomiske grundlag for at investere i nye aktiviteter og forretningsområder, slutter Ole Beith i pressemeddelelsen.


Læs flere artikler fra Thisted eller i kategorien Erhverv.