Overblik: Ti års tovtrækkeri om Vandet Sø

Mere end ti års tovtrækkeri mellem lodsejere, kommune, naturelskere og surfere vil ingen ende tage. Vi har samlet et overblik.

Lodsejere mener, at Thisted Kommune nøler med at skabe gode forhold for surferne ved Vandet Sø.

Det er langt fra første gang, der er ballade om søen i Thy.

Vandet Sø blev fredet allerede i 1977. Dengang blev sejlads med motorbåde, der sejler hurtigere end fem knob, forbudt. Men surferne blev ikke nævnt i fredningen.

I mange år har det givet problemer. Der har været flere konflikter mellem lodsejere, naturelskere, kommune og surfere. Her kan du få nogle af overskrifterne gennem årene:

01.05.05:

Surferne må ikke længere bruge Vandet Sø. Der er opstået en konflikt mellem søens lodsejere, Thisted Kommune og surferne. En lokal lodsejer vil ikke længere udleje jord til den parkeringsplads, der er nødvendig for at surferne kan komme på vandet.

08.12.05:

Et flertal i økonomiudvalget i Thisted Kommune vil ikke længere give surferne lov til at bruge søen. Kommunen tror ikke på, at konflikten mellem lodsejere og surfere kan løses.

26.08.11:

Danmarks Naturfredningsforening forsøger at stoppe surfing på Vandet Sø. Foreningen rejser en fredningssag for at forhindre, at søen bliver brugt til windsurfing.

28.01.14:

Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling klager til Natur- og Miljø Klagenævnet over en ny fredning, der året rundt tillader surfing på den østlige del af Vandet Sø.

11.02.15:

10 års kamp mellem beskyttelse og benyttelse af naturen i Thy er nu endelig afgjort. Natur- og Miljøklagenævnet har besluttet, at surferne gerne må bruge dele af Vandet Sø.

21.06.15:

Surfskolens elever kan ikke komme ud til den del af søen, hvor de må surfe, fordi sivområdet de skal krydse, er fredet og derfor ikke må beskæres.

21.07.15:

Lokale lodsejere mener, at kommunen arbejder for langsomt. Lodsejerne har accepteret, at surferne har ret til at være på søen, men mener nu, at kommunen nøler med at få arrangeret gode forhold.

 

 

 


Læs flere artikler fra Thisted eller i kategorien Natur.