Østerild: Første erstatningssager afgjort

De første 16 husstande har nu fået at vide, om de kan få erstatning for at være blevet naboer til Testcentret for kæmpevindmøller i Østerild. 8 naboer har fået erstatning, mens 8 andre har fået afslag

Det er den uafhængige Taksationsmyndighed, der har afgjort de 16 sager.

7 af ejendommene har fået mellem 50.000 og 150.000 kroner i erstatning, mens en ejendom på Klitvejen i Frøstrup har fået 500.000 kroner.

- Efter loven skal vi foretage en individuel vurdering af den enkelte ejendom. Derfor har vi set på, hvordan de enkelte ejendomme vil blive påvirket af især støj, skyggekast, lysglimt fra markeringsmaster og ikke mindst, hvor meget vindmøllerne vil kunne ses fra de enkelte ejendomme, fortæller Søren Mørup, der er en af Taksationsmyndighedens to formænd. 

Mangler stadig 32 afgørelser

På et senere tidspunkt bliver erstatningssagerne for yderligere 32 naboer afgjort. Da det har vist sig, at lysglimt fra masten ved testcenteret er kraftigere end oprindeligt oplyst til Taksationsmyndigheden, har den tilbudt at komme på besøg igen hos de berørte husstande.

Taksationsmyndigheden består af en jurist, der opfylder betingelserne for at kunne blive udnævnt til dommer, en sagkyndig og en statsautoriseret ejendomsmægler med stor erfaring. De sagkyndige kommer ikke fra lokalområdet, da de skal være uafhængige.

Falder ejendommen mere end én procent i værdi, kan ejeren få erstatning. Det er mølleopsætteren, der skal betale erstatningen. Er ejer eller opstiller utilfreds med afgørelsen, kan de indbringe sagen for domstolene i en civil retssag.


Læs flere artikler fra Thisted eller i kategorien Miljø.