Omstridt præst undgår fyring

Biskoppen afslutter sag om præst fra Thisted, der ikke ville begrave homoseksuel kvinde.

Den præst fra Thisted, der nægtede at begrave en homoseksuel kvinde, undgår en fyreseddel.

Biskoppen i Aalborg Stift, Henning Toft Bro, har netop truffet sin afgørelse i sagen. Da der er tale om en personalesag, vil Henning Toft Bro ikke offentliggøre afgørelsen, men hvis der havde været tale om en fyreseddel, skulle Kirkeministeriet have været orienteret. Og det er ifølge Ritzau ikke sket.

Til gengæld vides det ikke, om præsten har fået en bøde, en irettesættelse eller en advarsel.

Sagen har vakt opsigt over hele landet. Præsten fra Thisted nægtede at begrave en 74-årig kvinde, fordi hun var lesbisk og havde levet sammen med en kvinde i 30 år. Præsten, der i øjeblikket er sygemeldt, har siden beklaget sin beslutning.