Nyt selskab skal sikre milliardbeløb til havneudvidelse

Hanstholm Havn vil etablere et udviklingsselskab for at sikre de omkring to milliarder kroner, som en planlagt udvidelse af den nordvestjyske havn forventes at koste.

Hanstholm Havn vil etablere et nyt udviklingsselskab. Det sættes i spil i erkendelse af, at en havneudvidelse kun kan gennemføres, hvis projektet får tilført privat kapital, bekræfter formanden for Hanstholm Havns bestyrelse, Martin Vestergaard.

- I udviklingsselskabet skal ansættes en udviklingsdirektør, der får til opgave at undersøge markedet for privat kapital. Vi finder det helt afgørende, at udvidelsen af havnen adskilles fra den daglige drift. Det sikrer vi gennem et udviklingsselskab, forklarer Martin Vestergaard.

Den nye havnedirektør forventes at tiltræde primo 2015, efter at den tidligere havnedirektør blev bortvist fra jobbet i august. Samtidig har den nye bestyrelse for havnen fået til opgave at rydde op og få styr på tingene i Hanstholm Havn, der er en kommunal selvstyrehavn, ejet 100 pct. af Thisted Kommune.

Modellen på plads i første kvartal 2015

Modellen for udviklingsselskabet forventes at være på plads i første kvartal 2015, mens partneren eller partnerne forventes fundet i løbet af 2015.

- Det er afgørende for os, at eksterne investorer kan bidrage med mere end blot kapital. Den bedste løsning sikres, hvis investorerne også kan tilføre viden til projektet og dermed koble investering og forretning sammen, siger Martin Vestergaard.

Den stærke position skal udnyttes

Hanstholm Havn er Danmarks førende konsumfiskerihavn med landets største fiskeriauktion, hvilket gør havnen til en af Nordeuropas største fiskerihavne. Havnen vil i sin nye vækststrategi i langt højere grad udnytte og videreudvikle sin position inden for både spisefisk og industrifisk til at øge omsætningen og indtjeningen.

Ifølge den nye forretningsplan er vedvarende energi et centralt forretningsområde i den fremtidige Hanstholm Havn. Det sker i naturlig forlængelse af havnens og Thisted Kommunes ambitiøse målsætning om at være foregangskommune og plusenergihavn.

Hanstholm Havn beskæftiger over 1.900 personer i og omkring havneaktiviteterne med en samlet produktionsværdi på ca. 2,6 mia. kroner.