Ny sti i Klitmøller bliver forlænget - skal binde by og natur sammen

Stiforløbet langs Klitmøller Å er blevet forlænget og kommer til at fortsætte helt til Vandet Sø.

Foto: Christian Toft Bro, TV MIDTVEST

Arbejdet med at etablere den nye sti langs Klitmøller Å, kaldet "Foreningsvejen" er i fuld gang. 

Og nu har Nordea-fonden sikret stiens forlængelse helt til Vandet Sø, der ligger cirka fire kilometer uden for byen. 

I et samarbejde mellem Thisted Kommune, Nationalpark Thy og med støtte fra Nordea-fonden bliver det nu muligt at gå langs åen, der løber ud i Vesterhavet, og helt ud til Vandet Sø.

-  "Foreningsvejen" er en vigtig brik i at få flere ud i det fri og en stor gevinst for hele området, siger Henrik Lehmann Andersen, der er direktør i Nordea-fonden. 

Lokale glæder sig

Forlængelsen af stien vækker glæde hos Preben Holler, der er formand for Klitmøller Borger- og Handelsstandsforening. 

- Vi har i mange år talt om, at det ville være fantastisk at kunne gå langs åen fra Vandet Sø til Vesterhavet eller omvendt, så det er en gammel drøm, der går i opfyldelse, siger han og tilføjer:

- Forbindelsen til Vandet Sø opfylder dermed også vores intentioner om at gøre Klitmøller til en by, hvor naturen er i højsædet, og hvor vi vægter adgangen til naturen højt.

Esben Oddershede, der er formand for Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, glæder sig også:

- I Kommunalbestyrelsen glæder vi os hver gang det lykkes at lave fælles indsatser med vores samarbejdspartnere som i dette tilfælde med Nationalparken, Naturstyrelsen og lokalsamfundet i Klitmøller.

Formidling langs ruten

Samarbejdet mellem Nationalpark Thy og Thisted Kommune gælder primært formidlingen langs det samlede stiforløb fra Ørhage til Vandet Sø.

Men det er også i Nationalpark Thys interesse at skabe forbindelser fra kystbyerne ud i nationalparken. Det fortæller Torben Juul-Olsen, som er formand for Nationalpark Thys bestyrelse:

- Det er oplagt, at vi står sammen omkring formidlingen, så vores besøgende får alle informationer på et og samme sted i stedet for at skulle lede på mange forskellige apps og hjemmesider osv. Der bliver tale om formidling i Nationalpark Thys app knyttet til de interessante lokaliteter på ruten.

Det er planen, at "Foreningsvejens" ruteforløb og formidlingen skal være klar til benyttelse i sommeren 2020. 

Forlængelsen af Foreningsvejen udføres som en del af områdefornyelsen i Klitmøller, der forløber i perioden 2016 til og med 2020.