Ny afdeling i fare for at lukke på Thisted Sygehus

Akut kirurgisk afdeling på Regionshospital Nord i Thisted risikerer at lukke midlertidigt i løbet af juni på grund af lægemangel.

Regionshospital Nordjylland i Thisted skriver i en pressemeddelelse, at den akut kirurgiske afdeling står til at lukke midlertidigt i løbet af juni, hvis ikke der snarest findes en løsning på rekrutteringsproblemet med at finde nye læger. Lukningen vil altså ske, hvis det ikke lykkes at sikre en fuldkirurgisk vagtdækning.

- Vi er rigtig ærgerlige over den situation, vi står i. Men der er for få kirurgiske læger, og det rammer ekstra hårdt i yderområder. I Thisted rammer det os på den måde, at vi måske i løbet af juni ikke har andre muligheder end at begrænse de kirurgiske aktiviteter i Thisted midlertidigt, siger hospitalsdirektør, Henrik Larsen.

Indtil nu har Regionshospitalet i Thisted i samarbejde med Region Nordjylland kæmpet for at tiltrække kirurgiske læger for at sikre funktionerne i Thisted, men arbejdet endnu ikke båret frugt.

- Vi finder det nødvendigt allerede nu at diskutere en eventuel begrænsning af aktiviteten, så disse overvejelser er på plads inden sommerferien banker på døren. Under alle omstændigheder står hospitalet i Thisted i en skrøbelig situation, når en krumtap i det samlede akutte beredskab stort set er bemandet med vikarer og korttidsansættelser over den kommende tid.

 De begrænsede kirurgiske muligheder får følgende konsekvenser:
 

MIDLERTIDIGT KUN PLANLAGT DAGKIRURGI

Den midlertidige model vil fungere, indtil der er fundet en varig løsning på rekrutteringsproblemerne.

I går kom det frem, at øjenafdelingen på Thy-Mors Sygehus lukker per 1. juni


Læs flere artikler fra Thisted eller i kategorien Sundhed.