Nu forsvinder elmasterne: - En lykkelig dag for Vejlerne

Ved hjælp fra en helikopter har Energinet nu fjernet master og elledninger fra Nordeuropas største fuglereservat.

01:53

Masterne blev skåret i mindre stykker og herefter fjernet af en helikopter. Se en video fra arbejdet her - billederne fra helikopteren er leveret af KN Helicopters. Video: Jonas Bach Sørensen, TV MIDTVEST

Det kæmpestore naturområde Vejlerne nord for Thisted er blevet meget mere sikkert for fuglene.

Det er en realitet efter, at Energinet mandag fjernede fire store højspændingsmaster fra området. Masterne har stået i Vejlerne i 50 år, og de to en halv kilometer ledninger, der var spændt ud mellem masterne, havde mange fugleliv på samvittigheden.

Nu er masterne og ledningerne væk - og i stedet er der gravet nye elledninger ned i jorden.

- Det er virkelig en lykkelig dag for Vejlerne, siger den lokale biolog Poul Hald Mortensen.

Vejlerne er et af Danmarks vigtigste vådområder, og Poul Hald Mortensen fortæller, at vandfugle trækker i skumringen, dæmringen og også sommetider om natten, hvor de ikke kan se højspændingsledningerne.

00:47

Se et interview med biolog Poul Hald Mortensen her.  Video: Jonas Bach Sørensen, TV MIDTVEST

Luk video

Mange svaner dør

- Vi ved fra meget omfattende ringmærkningsanalyser, at omkring 20 procent af samtlige dødfundne knopsvaner og sangsvaner dør som følge af kollision med elledninger. Jeg har også selv for nogle år siden i fuldt dagslys set en flok grågæs komme flyvende og pludselig styrtede en af dem til jorden, fordi den havde ramt en af ledningerne, fortæller Poul Hald Mortensen.

Det krævede i øvrigt noget af en operation at få fjernet de store master. Det skete nemlig ved hjælp af en helikopter - både for at skåne naturen, men også på grund af de udfordrende forhold.

- Det foregår i en halv til en hel meter vand, og der kan vi ikke bare lægge jernplader ud og køre ud til masterne. Samtidig skal vi beskytte vegetationen. Det er siv og rør, og jo mere vi kører i det, jo mere bliver det ødelagt, fortæller Arne Brokholm, der er tilsynsførende ved Energinet.

Kort om Vejlerne

* Nordeuropas største fuglereservat på 5521 hektar.

* Flere end 300 fuglearter i registreret i området - heraf 130 ynglende.

* Det vigtigste danske levested for mindst 10 fuglearter.

* Området ejes af Aage V. Jensen Naturfond.

* Der er gode muligheder at studere det rige fugleliv fra tre fugletårne, fire fugleskjule og 15 udsigtspunkter rundt om i området.

Kilde: Aage V. Jensen Naturfond

  Foto: Jonas Bach Sørensen, TV MIDTVEST

 

02:34 Luk video