Modulvogntog på de vestjyske veje

25 meter lang og 60 tons tung. Modulvogntoget er svært at komme uden om. I bogstaveligste forstand.