Minister godkender smuthul til udbetaling af asylansøgerløn

Det er helt lovligt at udbetale løn til asylansøgere med en slags MasterCard. Det oplyser integrationsministeren.

I forbindelse med sagen om brug af MasterCard Prepaid til udbetaling af løn til asylansøgere bad Johanne Schmidt-Nielsen (EL) udlændinge-, integrations- og boligministern oplyse, om der er noget juridisk til hinder for, at ayslansøgeres løn indbetales på sådan et kort.

Det spørgsmål har hun nu fået svar på. Og det er der ikke.

Inger Støjberg skriver i svaret: "Der er ikke noget udlændingeretligt til hinder for, at en asylansøgers løn udbetales på et MasterCard Prepaid".

Sagen handler om, at medejer af Chrisfish i Hanstholm, Flemming Holler, ikke længere ville ansætte asylansøgere, fordi systemet er alt for bøvlet. Han har ansat Muhammad Khan fra Pakistan. Asylansøgere som ham må gerne arbejde og betale skat, men ikke have en bankkonto, da de ingen cpr-nummer har.

Derfor er chefer som Flemming Holler nødt til at udbetale lønnen til sig selv og derefter betale i kontanter til deres ansatte, men det smarte MasterCard Prepaid, også kaldet Accescard, kan være en midlertidig løsning for Muhammad Khan. Og nu viser det sig, at der ikke er noget udlændingeretligt i det.

Integrationsministeren skriver videre i svaret:

"Efter udlændingelovens § 14 a, stk. 1, kan Udlændingestyrelsen efter ansøgning træffe afgørelse om, at en asylansøger uden arbejdstilladelse kan tage beskæftigelse i Danmark på sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår, indtil den pågældende meddeles opholdstilladelse, udrejser eller udsendes.

Det kan ske, når 1) udlændingens identitet er fastlagt, 2) udlændingen har opholdt sig i Danmark i mindst seks måneder fra indgivelse af ansøgning om opholdstilladelse i medfør af § 7 (asyl), 3) Udlændingestyrelsen har truffet afgørelse om, at udlændingen kan opholde sig i Danmark under asylsagens behandling, og 4) udlændingen indgår en kontrakt om beskæftigelse med Udlændingestyrelsen."

Accescard, som mest af alt minder om et Mastercard, fungerer som et taletidskort til en telefon. Den kan ikke gå i minus, men man kan hæve penge, betale i en række butikker og der medfølger en app, så man kan betale regninger online.

Nye muligheder tegner sig for en arbejdsgiver i Hanstholm, der er ved at give op over for bureaukratisk bøvl med at udbetale løn til en asylansøger

 


Læs flere artikler fra Thisted eller i kategorien Erhverv.