Miljøorganisation stævner staten

Modstanderne mod et vindmølletestcenter i Østerild i Thy stævner nu staten.

Protesterne mod vindmølletestcentret i Østerild Klitplantage i Thy fortsætter på trods af, at planerne er vedtaget ved lov.

I dag gik en gruppe utilfredse hannæs-boere i protestmarch ved Østerild. De ville gøre opmærksom på, at de nu stævner staten i sagen.

- Loven er vedtaget på grundlag af ting, som ikke har været endeligt afgjort, belyst og klarlagt inden den er blevet vedtaget. Den er blevet vedtaget på grundlag af, at man så efterfølgende skulle lave nogle undersøgelser, og det er faktisk i strid med loven, siger formand Kent Klemmensen fra Landsforeningen for Bedre Miljø.

Han håber at en retssag kan få opsættende virkning således, at etableringen bliver sat i stå indtil tingene er ordentligt belyst.

Omkring 300 hektar fredet skov står til at skulle fældes, og det er planen, at den første skov skal fælles til december.

Se indslag om demonstrationen her:

 

 


Læs flere artikler fra Thisted eller i kategorien Miljø.