Lodsejer tilbyder nationalpark jord

En Lodsejer i Thy står uforstående tilbage efter at have tilbudt Nationalpark Thy at indlemme sin jord i nationalparken. Han skal selv stå for det administrative, lyder svaret.

Det er 30 hektar omkring dambruget og put-and-take-søen Nørhå Fiskepark, som lodsejer Mads Borregaard har tilbudt Nationalpark Thy kan blive en del af parkens område.

Forventede varm modtagelse

Markerne er i dag af-græsningsmarker, og det hele ligger klos op ad Nationalparken.

- Vi troede det ville blive taget imod med kyshånd, men det gjorde det ikke, fortæller Mads Borregaard.

En fin ide

I et brev fra Nationalpark Thy skriver de, det er en fin ide, men han skal selv sørge for at søge miljøministeren om tilladelse. Det bureaukrati har dambrugsejeren ingen lyst til at gå ombord i. Dermed risikerer parken nu, at området slet ikke bliver indlemmet.

4.000 besøgende

- Fra vores side var der udelukkende tale om et tilbud. Det ændrer ikke det store for os, om vi ligger inde i eller udenfor parken, men jeg mener det er en oplagt mulighed for at indlemme endnu et tilbud i parkens aktiviteter, siger Mads Borregaard med henvisning til put-and-take-søen der årligt har 4.000 besøgende.

 Han er skuffet over, at Nationalparkens ledelse ikke går mere aktivt ind i arbejdet med at indlemme oplagte arealer.

Formand Ejner Frøkjær afviser, at Nationalpark Thy ikke er interesseret i at få flere lodsejere med.

- Men når vi ikke er myndighed, så vil jeg holde fast i den kommandovej der er. Ansøgningen skal omkring miljøministeren, og så sender ministeren det i høring hos os, siger han.

Han vil nu kontakte Mads Borregaard og rådgive ham om ansøgningsprocessen, hvis han alligevel skulle være interesseret.

Der er en gang siden parken blev åbnet i 2009 blevet indlemmet jord i parkens område. Det ligger omkring to år tilbage, og drejede sig om et område tæt på Mads Borregaards matrikel i Nørhå.