Lene Kjelgaard efterlyser navne på kritikere

Borgmester Lene Kjelgaard kan ikke genkende, at otte byrådsmedlemmer ikke bakker hende op, og afviser at have truffet beslutninger på egen hånd.

Et referat fra et bestyrelsesmøde hos Venstre i Thisted viser, at byrådsmedlemmerne i Thisted har svært ved at se borgmester Lene Kjelgaard Jensen tage en tørn mere på borgmesterkontoret.

Fem ud af gruppens i alt ti medlemmer vil ikke genopstille med Lene Kjelgaard i spidsen, mens tre andre helst ser en anden som partiets borgmesterkandidat.  

- Jeg har en fornemmelse af, at det tal ikke er reelt. Jeg kan i hvert fald ikke selv få øje på otte (der ikke bakker mig op red.). Så jeg mener, billedet har brug for at blive nuanceret mere, og der er også behov at få sat navne på, så medlemmerne de ved, hvad det er, de skal tage bestik af den dag, der er opstillingsmøde, forklarer Thisteds borgmester, Lene Kjelgaard Jensen, fra Venstre.

- Jeg har én stemme, ligesom alle andre

Det er en orientering fra Forretningsudvalget i Kommuneforeningen i Thisted, der gør opmærksom på splittelsen.

Et kritikpunkt er ifølge referatet, at Lene Kjelgaard Jensen har truffet beslutninger hen over hovedet på de andre byrådsmedlemmer, ligesom hun ved flere afgørende sagen, hvor gruppen har været enig, har stemt imod gruppen.

Men den kritik afviser borgmesteren.

- Det er jeg faktisk ikke enig i, for jeg har én stemme, ligesom alle de andre, og alle de beslutninger, der er blevet truffet, de er blevet truffet inde i kommunalbestyrelsen, eller også i de udvalg der nu er, og der har jeg været sammen med resten af gruppen. Og jeg ser ikke sådan, at der bliver taget en beslutning, eller der bliver lavet et stykke arbejde, hvor andre ikke er involveret. Tværtimod. Så den kan jeg egentlig ikke rigtig genkende, den kritik.

Så du afviser at have truffet beslutninger i en anden retning end resten af gruppen?

- Ja, helt bestemt. Der har været en lukket sag, hvor vi ikke har været enige, men der har jeg også haft en anden viden, end resten af gruppen, så det kan være derfor, jeg har haft en afvigende holdning, men jeg har undladt at stemme, så det kan ikke være den, der kan være afgørende.

Lene Kjelgaard Jensen hæfter sig også ved, at hvis der skulle være otte byrådsmedlemmer, der ikke bakker op om hende som borgmesterkandidat, så bliver det ikke afgørende, når Venstres kandidat skal findes den 24. oktober.

- Det er jo medlemmerne, der afgør, hvem der skal være spidskandidat, og jeg er spændt på at se, hvem der er i spil den 24. oktober, og så vil medlemmerne tage en beslutning der, og så er det op til hver enkelt, også blandt de otte, at tage bestik af, om jeg skal fortsætte, eller om jeg ikke skal opstilles igen. Det er jo sådan virkeligheden er, og det er sådan demokratiet virker, slutter Lene Kjelgaard Jensen af.


Læs flere artikler fra Thisted eller i kategorien Politik.