Landsforening kærer afgørelse

Landsforeningen for Bedre Miljø går videre med Landsrettens kendelse i sagen om vindmølletestcentret i Østerild.

Foreningen har netop kæret Landsrettens afgørelse til Højesteret.

Landsretten gav for cirka en uge siden Foreningen medhold i spørgsmålet om, at foreningen kunne føre en sag mod Miljøministeriet.

Protesterer mod fortsat fældning

Sagen har imidlertid ikke opsættende virkning på anlægsarbejdet, hvilket vil sige, at staten kan fortsætte med at fælde skovens, mens sagen kører, og det er den del af kendelsen som Landsforeningen for Bedre Miljø nu gerne vil have Højesteret til at tage stilling til.

I strid med retspraksis

- Det er foreningens opfattelse, at lovgrundlaget for testcentret er i klar strid med den retspraksis, som EU-Domstolen har på området, siger Henrik Svanholm fra Foreningen for Bedre Miljø.

Han fremhæver, at professor i miljøret, Peter Pagh, fra Københavns Universitet tidligere har sagt, at han ikke mener, loven er i overensstemmelse med EU's direktiver, og at testcenterloven kan underkendes, hvis en forening rejser en retssag.

 


Læs flere artikler fra Thisted eller i kategorien Miljø.