Kystsikring skal beskytte Agger mod hundredårsstorme

En forstærket klit, fem nye bølgebrydere og sandfodring foran bølgebryderne beskytter nu området ved Agger bedre mod storme og højvand.

Maskinerne arbejder på højtryk ved Agger i de her dage. Det gør de for at lave kystsikring.

For hvis ikke det bliver gjort, så risikerer byen Agger på sigt at blive oversvømmet. Derfor bliver der nu lavet en fladere kystprofil, som det blandt andet ses længere nordpå, hvor der ikke er behov for kystbeskyttelse.

- Der er tale om en oversvømmelsesbeskyttelse og en erosionsbeskyttelse, siger John Jensen, der er kystingeniør og projektleder ved Kystdirektoratet.

Oversvømmelsesbeskyttelsen består af en tilbagetrukket klit, som skal sikre mod oversvømmelse, mens erosionsbeskyttelsen skal forhindre vandet i at spise af kysten, og til det skal der bruges regelmæsssig fodring af kysten og bølgebrydere.

- Det skal sikre, at kystprofilen bliver vedligeholdt, siger John Jensen.

Han forklarer desuden, at området omrking Agger er ekstra udsat, fordi det er en kyst med læ, og derfor er erosionen mere voldsom her. 

Den nye kystsikring skal kunne modstå storme så voldsomme, at de statistisk set kun forekommer én gang på hundrede år.