Krisemøde om overbelægning i Thy

Sygehus Thy-Mors vil samarbejde med de praktiserende læger for at få antallet af indlæggelser bragt ned.

Ledelsen på Sygehus Thy-Mors holdt mandag krisemøde om situationen på sygehusets medicinske afdeling.

Afdelingen døjer - ligesom det er tilfældet på de andre midt- og vestjyske sygehuse - med en stor overbelægning, og Thisted Brandvæsen må næsten dagligt holde vagt på sygehuset, fordi de patienter, der ligger på gangene, blokerer flugtvejene.

Sygehusdirektør Michael Storm Klausen siger til TV/MIDT-VEST, at ledelsen nu vil tage kontakt til de praktiserende læger for at undersøge, om det er muligt at nedbringe antallet af indlæggelser.

- De praktiserende læger gør det, som selvfølgelig er helt korrekt. De indlægger, når der er større tvivl. Men når resultatet er, at man kommer ud og ligge på gangene, så kan det godt være, at der er nogen patienter, som det giver mening at have i eget hjem lidt længere, siger han.

Michael Storm Klausen mener generelt, at sygehuset har et passende antal sengepladser, men han erkender, at der mangler "et stykke benarbejde" med hensyn til at udnytte muligheden for at flytte patienter rundt mellem de enkelte afdelinger.

 Interview med sygehusdirektør Michael Storm Klausen:

 

Krisemoede - overbelaegning

Ledelsen på regionssygehus Thy-Mors griver ind. Bedre sent end aldrig siger chef på medicinsk afdeling