Kørselsafgift kan koste Tican 6,3 millioner

Svineslagteriet Tican's direktør har i dag skrevet et brev til skatteminister Holger K. Nielsen. Slagteriet frygter nemlig, at en eventuel kørselsafgift vil koste firmaet millioner.

Tican opfordrer inderligt skatteminister Holger K. Nielsen til ar arbejde for, at planerne om en kørselsafgift droppes. Det er hovedbudskabet i det brev, som slagterivirksomheden i dag sendte til ministeren.

- Afgiften vil ikke blot belaste den danske konkurrenceevne hårdt - den vil også i sin fulde udstrækning medføre en for Tican helt uacceptabel skævvridning af konkurrencesituationen inden for Danmarks grænser som følge af vore produktionsvirksomheders geografiske placering, skriver direktør Ove Thejls i sit brev til skatteministeren.

Frygter for arbejdspladser

I planerne om den nye kørselsafgift er der lagt op til, at virksomheder skal betale 1,50 kroner pr. kørt kilometer. Det er dog endnu uklart, og der lægges afgift både på kørsel på motorvej og almindelig vej.

Ifølge Ticans egne beregninger vil en eventuel kørselsafgift koste virksomheden 6,3 millioner kroner, hvis afgiften pålægges alle kørte kilometer. Hvis den kun pålægges kørsel på motorvej, vil den koste 2,2 millioner.

- Jeg behøver næppe at udpensle hvilke konsekvenser, det kan få for produktion og arbejdspladser hos os, skriver direktør Ove Thejls i sit brev til skatteministeren.

Tican har små 900 ansatte i Danmark.