Kommune varsler hård spareplan

Thisted Kommune skal finde besparelser for 51,1 millioner kroner.

Økonomien i Thisted Kommune er så hårdt belastet, at politikerne nu gør klar til at gennemføre omfattende besparelser.

Kommunen kommer til at mangle 51,1 millioner i 2016, og borgmester Lene Kjelgaard Jensen betegner i en pressemeddelelse situationen som alvorlig.

- Forholdet mellem udgifter og indtægter skal bringes i balance på budgettet for 2016, og den opgave kan vi kun løse gennem besparelser på kommunens serviceydelser, siger hun.

Børneinstitutioner og skoler

Det er blandt andet det faldende befolkningstal og ændringer i alderssammensætningen, der nu tvinger kommunen til at svinge sparekniven. Som tallene ser ud nu, falder kommunens indtægter med 10-12 millioner, og samtidig har serviceudgifterne de sidste to år ligget 22-28 millioner over budgettet.

Et flertal i byrådet har allerede bebudet, at der skal ske besparelser på børneområdet, hvor der er lagt op til flere lukninger af daginstitutioner, ligesom skolestrukturen kan komme i spil igen. Men præcist hvor besparelserne vil ramme, ligger endnu ikke fast.

Sådan skal der spares 51 millioner:

* Der skal spares 35 millioner på driften.* Anlægsområdet skal spare 10 millioner kroner.* De resterende 6 millioner findes ved demografisk regulering. Det vil sige, at der på områder som børn, fritid, misbrug og handicappede bevilges penge ud fra antallet at brugere.

Eksternt link - læs mere om spareplanen her


Læs flere artikler fra Thisted eller i kategorien Samfund.