Klager over surfere på Vandet Sø

Dansk Ornitologisk Forening mener, at man spiller hasard med de mange træk- og ynglefugle i Nationalpark Thy.

Windsurfing og kitesurfing skal helt forbydes på Vandet Sø i Thy.

Det mener Dansk Ornitologisk Forenings (DOF) lokalafdeling i Nordvestjylland. Ornitologerne mener, at der spilles hasard med træk- og ynglefugle og har derfor klaget til Natur- og Miljøklagenævnet over en ny fredning, der året rundt tillader surfing på den østlige del af søen i Nationalpark Thy.

- Hundreder af rastende trækfugle som troldænder, taffelænder, hvinænder og blishøns vil blive skræmte og flygte, hver gang der bliver surfet på søen, siger Karsten Hansen, der er formand for DOF Nordvestjylland til DOF's nyhedsbrev.

- Og i yngletiden risikerer sjældne ynglefugle som rørdrum og rørhøg at blive forstyrret af de blafrende sejl, der giver uro i store dele af området.

Han mener, at surfing med blafrende sejl bør være forbudt på hele søfladen i et område som Vandet Sø.

- Søen er en vigtig del af Danmarks første nationalpark, og som fuglemæssigt spiller tæt sammen med den nærliggende og meget fuglerige Nors Sø, siger Karsten Hansen.

Fiskeørn og havørn

Sammen med Nors Sø udgør den 480 hektar store Vandet Sø en af Danmarks vigtigste rastepladser for den sjældne nordiske lappedykker, som fouragerer i søerne, der er blandt de reneste i hele landet.

Også fiskeørn og havørn, der er ved at etablere sig som ynglefugle i området, hører ifølge ornitologerne til de arter, som risikerer at blive skræmt af surfere. De store rovfugle jager i perioder regelmæssigt i Vandet Sø. Desuden er traner et af de faste indslag i søens natur. Og der bliver jævnligt observeret oddere i de områder, hvor surferne ifølge den ny fredning må færdes. Vandet Sø fungerer blandt surfere som en slags børnehave for brætsejlere, der ikke er så trænede, at de kan klare de meterhøje bølger i Vesterhavet ud for Klitmøller.


Læs flere artikler fra Thisted eller i kategorien Samfund.