Indbyggere kæmper for at få Nationalpark Thy udvidet

De håber, det kan skabe befolkningstilvækst.

Bjarne Sørensen og Anne-Mette Kristensen vil have naturparken udvidet.
Bjarne Sørensen og Anne-Mette Kristensen vil have naturparken udvidet.
Foto: Svend-Vilhelm Mikkelsen, TV MIDTVEST

20 kilometer længere mod nordøst og cirka 60 kvadratkilometer større.

Så meget vil parret Bjarne Sørensen og Anne-Mette Kristensen fra Lild Strand have Nationalpark Thy udvidet.

- Vi synes, det er en skam, at det her fantastiske område, som hele den her strækning er, ikke er med. For det lever op til de samme grundlæggende ting, som resten af nationalparken, siger Bjarne Sørensen.

I dag løber nationalparken langs vestkysten fra Agger tange til Hanstholm, men ifølge ægteparret kan man lige så godt udvide den helt op til Bulbjerg.

- Det er helt overvejende fredet klithede, hvor der ikke er behov for naturgenopretningsprojekter. 85 procent af det ejes af staten og drives af Naturstyrelsen Thy, og der er ingen forskel på driften, fortæller Anne-Mette Kristensen.

Det øverste grønne felt markerer den udvidelse, som ægteparret håber på.
Det øverste grønne felt markerer den udvidelse, som ægteparret håber på.
Foto: TV MIDTVEST

Drømmer om tilflyttere

Håbet er, at flere i fremtiden vil flytte til Lild Strand, hvis den kan blive kendt som en by ved nationalparken.

- Der er sket en øget bosætning i de kystbyer. Specielt Klitmøller har haft rigtig meget ud af det, men også Vorupør hørte vi forleden aften, siger Bjarne Sørensen.

I Nationalparkens bestyrelse er man ikke afvisende overfor forslaget, men der er bare et problem.

- Hvis vi tager en tredjedel af et areal i forhold til nationalparken med ind, så følger der ingen penge med, sådan som reglerne er på nuværende tidspunkt. Det vil sige, at de penge vi har til rådighed skal smøres ud over et større område, siger Torben Juul-Olsen fra nationalparkens bestyrelse.

Det får dog ikke Lild Strand til at droppe kampen om at blive indlemmet i nationalparken. Parret er allerede i gang med at kontakte lodsejere.

2:09