Hornhindedonation er en succes i Thisted

Thisted er det sted i landet, hvor der bliver doneret flest hornhinder.

Foto: Scanpix

På Aalborg Universitetshospital i Thisted er der et stigende fokus på donation af hornhinder. 59 sæt hornhinder er udtaget ved indgangen til december måned, og allerede i begyndelsen af september oversteg hospitalsmatriklen det samlede antal fra 2017 på 47 sæt. 

Vi er stolte af, at vi på så forholdsvis lille en hospitalsmatrikel kan yde et så flot bidrag på landsplan.

Jan Andersen, funktionsleder for Service og Logistik i Thisted

Det gør stedet til en af de helt store leverandører til Den Danske Hornhindebank. På seneste opgørelse fra september måned har Den Danske Hornhindebank modtaget i alt 384 donationer, og her er Aalborg Universitetshospital i Thisted med 50 donationer kun overgået af Aarhus Universitetshospital med 84 donationer.

De mange hornhinder fra Thisted har således også været medvirkende til, at Danmark i dag er selvforsynende med hornhinder til patientbehandling. Tidligere har man importeret hornhinder i udlandet for at imødekomme behovet, som årligt er på omkring 600 hornhinder.

- Vi er stolte af, at vi på så forholdsvis lille en hospitalsmatrikel kan yde et så flot bidrag på landsplan, siger Jan Andersen, der er funktionsleder for Service og Logistik i Thisted.

Læs også Automatisk organdonation: Derfor siger Det Etiske Råd nej

I spidsen for indsatsen står portør Henrik Jensen. Sammen med ledelsen af Serviceafdelingen i Thisted var han for få år siden med til at starte et samarbejde med Den Danske Hornhindebank op. I dag er to portører tilknyttet hospitalets kapeltjeneste sammen med to afløsere uddannet til at kunne udtage hornhinder.

- Udtagning af hornhinder er et lille indgreb, men det kan være med til at beholde synet for de patienter, der har brug for en ny hornhinde, fortæller Henrik Jensen om årsagen til, at han lægger så mange kræfter i opgaven. Faktisk kan ét sæt hornhinder være med til at forbedre synet for mere end én borger.