Her gør de noget ved børnetallet

Fødegangen i Thisted kunne sidste år glæde sig over en pæn stigning i antallet af fødsler.

Medierne bringer ofte historier om yderområder, der år efter år må se indbyggertallet falde.

Men der er også steder, hvor befolkningen forsøger at tage sagen i egen hånd eller rettere dobbeltseng.  

Det mærker man på fødeafdelingen på Sygehus Thy-Mors i Thisted. I 2015 kom 573 børn til verden på sygehusets fødegang. Dertil kom fem hjemmefødsler, som sygehusets jordemødre assisterede ved.

Og det er en pæn fremgang i forhold til 2014, hvor der var 529 fødsler på fødeafdelingen og ni hjemmefødsler.

- Det går heldigvis den rigtige vej med fødselstallet. Sidste år faldt det i forhold til de to foregående år, men 2015 blev et travlt år - heldigvis, siger chefjordemoder Majken Jensen i en pressemeddelelse.

Og borgerne i Thy og på Mors sørgede for at holde personalet beskæftiget helt frem til årets afslutning. Der var således fem fødsler på afdelingen den 31. december.