Hanstholm Havn ændrer strategi

Hanstholm Havn sætter nu fokus på tre hovedområder i stedet for et. Dermed skifter bestyrelsen for havnen strategi. Det indebærer også et farvel til rådgivningsfirmaet på projektet.

Hanstholm Havns bestyrelse har besluttet at forfølge en anden strategi end den hidtidige i bestræbelserne på at sikre den ønskede udvidelse af havnen - en udvidelse der ifølge tidligere analyser vil få stor betydning for erhvervslivet og udviklingen i den nordjyske region, bl.a. i form af skabelse af op til 2.000 nye jobs. Derfor vælger Hanstholm Havns nye bestyrelse en trestrenget strategi frem for den hidtidige enstrengede.

- Det er vores opfattelse, at der hidtil har været for ensidig fokus på ydermolen som den eneste nøgle til fremtidig succes. Derfor er det helt afgørende, at vi fokuserer på alle tre elementer: ydermole, baglandsarealer og den eksisterende havn, oplyser Martin Vestergaard, formand for bestyrelsen for Hanstholm Havn i en pressemeddelelse og tilføjer:

- I den hidtidige proces har den gamle bestyrelse arbejdet enstrenget med primær fokus på at få etableret en ny ydermole. Efter at have analyseret projektet grundigt har vi besluttet at anlægge en markant anderledes og meget bredere strategi, siger Martin Vestergaard. Hen er formand for den nye havnebestyrelse, som blev indsat af Thisted Kommune i foråret 2014.

- Ydermolen er selvfølgelig en forudsætning for realisering af den samlede visionsplan, men en velfungerende havn og konkrete initiativer i forhold til baglandet er helt uundværlige forudsætninger, som vi skal have på plads, slutter Martin Vestergaard.

Farvel til Grontmij

Hanstholm Havns bestyrelse har valgt at sige farvel til rådgiverne fra Grontmij, der gennem årene har været en nøglespiller i udviklingen af projektet.

I forbindelse med licitationen sidste år viste det sig, at etableringen af ydermolen ville koste omkring 875 millioner kroner, og dermed blive næsten 400 millioner kroner dyrere, end det investeringsbehov, som Grontmij gennem hele forløbet havde anslået til 500 millioner kroner. Grontmij tog dengang det fulde ansvar for det urealistiske økonomiske afsæt.

Holder tidsplanen

Martin Vestergaard understreger, at den tidligere udmeldte tidsramme på 7-8 år, frem til en udvidet Hanstholm Havn er i drift, ikke forsinkes af den ændrede tilgang til realiseringen.