Grundejerforening vil have kommunen på banen

Naboerne til Vandet Sø mener, at Thisted Kommune nøler med at lave gode forhold for surferne ved søen i Thy.

Forholdene for surferne ved Vandet Sø er for dårlige. Det mener grundejerforeningen. Derfor råber naboerne nu Thisted Kommune op. 

- Vi er skuffede over kommunen, at de ikke får lidt mere gang i det, og får lavet nogle ordentlige forhold, siger Jens Otto Nystrup, næstformand, Bredejerforeningen.

Grundejerne har ellers kæmpet imod surfernes tilstedeværelse på Vandet Sø i over ti år. Men nu har de skiftet side.

- Når der bliver truffet en afgørelse af de øverste myndigheder, så tager vi det til efterretning og arbejder ud fra det. Og det synes vi også kommunen skulle gøre, siger Jens Otto Nystrup. 

Efter mere end ti års tovtrækkeri mellem lodsejere, kommune, naturelskere og surfere, besluttede Natur- og Miljøklagenævnet i februar, at surferne gerne må bruge dele af Vandet Sø i Thy.

Men surferne kan ikke komme til og fra den del af søen, fordi området de skal krydse, er fredet.

Thisted Kommune har både lovet bro til søen, parkering og toiletfaciliteter, men det er ikke sket endnu.

- Sådan er det offentlige system. Ting tager tid, og det tager endog lang tid, men vi arbejder på det, selvom det ikke ser sådan ud, siger Kaj Kirk, Formand for Miljø- og Teknikudvalget i Thisted Kommune.


Læs flere artikler fra Thisted eller i kategorien Natur.