Forfatterskole i Fyrtårn

En skole for vordene forfattere placeret i Hanstholm Fyr?

 

Det kan blive en realitet, hvis planen om et forfatterakademi kan finansieres. En styregruppe på fire personer med tilknytning til Thy har gennem længere tid arbejdet med ideen.Skolen skal være på linje med den Københavnske forfatterskole, hvor kun 17 ud af 300 ansøgere optages om året, oplyser en af initiativtagerne Jan Flemming Scheel fra Thisted.

Styregruppen har haft møde med Thisted Kommune, som har vist interesse for ideen med at bruge Hanstholm Fyr til skole og bolig for 17 studerende.

Endnu mangler projektet penge, som søges hos Thisted og Morsø kommuner samt i Undervisningsministeriet.Lykkes det, så er planen at de første studerende kan begynde i sommeren 2011.