Foreninger i Thy: Udvid nationalparken til Bulbjerg

Seks borgerforeninger i den nordlige del af Thisted Kommune arbejder på at få en udvidelse af National Park Thy igennem.

National Park Thy bør strækker sig langs hele kyststrækningen fra Agger over Hanstholm og forbi Danmarks eneste fuglefjeld Bulbjerg. Det mener en håndfuld borgerforeninger i Thy, der i øjeblikket arbejder på, at få opbakning til ideen blandt lodsejere og politikere i Thy. 

quoteDen succes som National Park Thy er, synes vi, også kunne omfatte den nordlige del af kommunen. 

Bjarne Sørensen, Nationalparkgruppen under Hawboernes Forening.  

- Vi synes det er en god ide, fordi som det er nu, har nationalpark Thy været et fantastisk stort aktiv for Thisted Kommune. Men den nordlige del mangler. Den succes som National Park Thy er, synes vi, også kunne omfatte den nordlige del af kommunen, siger Bjarne Sørensen, der er den ene del af Nationalparkgruppen under Hawboernes Forening.  

De seks borgerforeninger har netop afleveret forslaget til den nye kommunalbestyrelse i Thisted. Nu skal politikerne forholde sig til forslaget. 

Det er området her som gruppen af borgerforeninger arbejder på at gøre til virkelighed. 
Det er området her som gruppen af borgerforeninger arbejder på at gøre til virkelighed. 

- Det er klart, at det kommer til at kræve en bred opbakning fra alle involverede, hvis det skal lykkes, siger Bjarne Sørensen. 

- Men vi er fortrøstningsfulde. Vi møder meget velvilje, fra dem vi mødes med. Overalt hvor vi kommer frem, synes jeg, vi har en god dialog om forslaget. 

Bulbjerg er helt speciel

Da Nationalparken blev lavet, var der mere end tusinde lodsejere, der var med på ideen. Skal det nye område indlemmes, er det formelt Miljø- og Fødevareministeren, der skal beslutte det. Men før initiativtagerne kommer så langt i processen skal omkring 28 nye private lodsejere frivilligt sige god for ideen. Derudover skal Naturfonden Myrupgaard, der ejer en større del af området også sige god for det. 

Fakta om forslaget

Den største ejer af jord i det nye stykke er dog staten. Naturstyrelsen sidder på 85% af det areal, initiativtagerne foreslår at udvide National Parken med. 

- Vi har snakket med et par stykker af lodsejerne. Jeg synes allerede, vi har en god dialog. De områder, der er tale om er i forvejen fredede, så der vil ikke være den store forskel for lodsejerne, siger Bjarne Sørensen. 

Han fortæller at både Naturfonden og erhverslivet i Thisted giver positive foreløbige tilbagemeldinger efter den første dialog. 

Bjarne Sørensen har sommerhus i Lildstrand. Han mener, at Nationalparken kan være med til at sikre, at Lildstrand bliver udviklet i stedet for afviklet. 

 - Den upside vi ser med bosætning, udvikling og turisme ved Nationalparken, vil vi også gerne være med til i den nordlige del af kommune. 

- Vi vil gerne fastholde Lildstrand som by. Hvis ikke der sker en udvikling, så sker der en afvikling. Så bliver byen til et sommerhusområde i stedet for at være en by i udvikling, siger Bjarne Sørensen.  

Økonomien bliver afgørende

Ifølge bestyrelsesformanden for Nationalparken, så matcher naturen i området for den forslåede udvidelse. Men økonomien skal følge med. 

- Det er da dejligt at høre, at der er nogle andre, som også godt vil være med og som kan se ideen i, at vi udvider Nationalparken, siger Torben Juul-Olsen, der er bestyrelsesformand i Nationalpark Thy. 

- Vi får i øjeblikket, noget der ligner 7,9 millioner kroner fra staten om året til at udvikle Nationalpark Thy. De penge kan vi sagtens bruge til at sikre naturgenopretning, forbedre naturen, forbedre tilgængeligheden i det store område på 244 km2, som vi har i dag. Skal vi brede det ud op til Bulbjerg, så skal der flere penge til. Hvis vi fik et tilsvarende beløb for den strækning, så tror jeg sagtens, vi kunne håndtere det og sige, at det var en god ide, siger Torben Juul-Olsen.