Folkecenter for Vedvarende Energi kan lukke

Det Nordiske Folkecenter for Vedvarende Energi får halveret deres budget, og så kan de umuligt fortsætte deres arbejde.

Det kan være slut med forsøg med vedvarende energi i Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi. Siden 2005 har Energisparefonden givet 2,5 mio. kr. i støtte til centret. Det gør de også i 2012, men i 2013 falder støtten til under det halve.

- Det får konsekvenser for centerets størrelse, og det umuliggør vores opgaver i forhold til det danske og internationale samfund, siger Preben Maegaard fra Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi.

Det gode budskab skal ud

Folkecenteret ligger i Ydby i Sydthy, og forsker i vedvarende energi, og udvikler energirigtige produkter og løsninger. Nu vil centeret gøre opmærksom på deres arbejde med to helsides annoncer i dagbladet Information onsdag og torsdag.

- Vi vil henlede opmærksomheden på at vi er en vigtig del af den omstilling det danske samfund står overfor, siger Preben Maegaard.

Vil på finansloven

Centeret har i 90'erne været på finansloven, og det håber Preben Maegaard at de kan komme igen. Men Steen Gade (SF), der tidligere har været formand for Energisparefonden der har financeret centeret, vil ikke love, at det kan lade sig gøre.

- Jeg synes centeret skal se det her, som en god mulighed for at komme ud og gøre deres hoser grønne mange steder. Fortælle om det gode arbejde de laver, og forsøge at blive financeret fra flere kanter end nu, siger han.

Steen Gade vil ikke afvise, at regeringen kan se på, om centeret kan komme på finansloven i 2013.


Læs flere artikler fra Thisted eller i kategorien Miljø.