Flere alternativer til Østerild

Testcenter for vindmøller kan placeres 22 andre steder end Østerild i Nordthy.

En ny analyser peger på 22 andre steder i Vestjylland end Østerild i Nordthy, hvor det omstridte nationale testcenter for vindmøller kan placeres.

Analysen er lavet af Jan Kloster Staunstrup, som er forsker på Aalborg Universitet og specialist i geografiske informationssystemer.

Han har fundet de steder i landet, der lever op til de samme krav som Østerild Klitplantage. Steder hvor der er middelvind på mindst 8 meter pr sekund i 100 meters højde og et areal på 4,4 gange 1 kilometer. 

Der er ligesom ved Østerild set bort fra naturbeskyttelsesområder, samtidig med at analysen ser bort fra områder med fredskov som i Østerild.

Analysen er bestilt af Danmarks Naturfredningsforening.

Analysen med de alternative placeringer bliver nu sendt til Miljøministeriet som en del af Danmarks Naturfredningsforenings høringssvar til anlægsloven om testcentret.

Læs hele analysen her:

http://www.dn.dk/Files/Billeder/Natur/Landskab/vindmoeller/Rapport_Alternativ_placering.pdf