Fængslet for grov vold mod datter

En 40-årig mand fra Thisted er blevet varetægtsfængslet i fire uger for grov vold mod sin 15-årige datter.

En 40-årig far fra Thisted blev tirsdag sat bag tremmer - sigtet for at have begået grov vold mod sin 15-årige datter. Volden skal være begået hen over en periode, men mere vil politiet ikke fortælle, da manden blev fængslet for lukkede døre.

Manden bliver sigtet efter straffelovens §245:

Stk. 1. Den, som udøver et legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter eller gør sig skyldig i mishandling, straffes med fængsel indtil 6 år. Har et sådant legemsangreb haft betydelig skade på legeme eller helbred til følge, skal dette betragtes som en særlig skærpende omstændighed.Stk. 2. Den, som uden for de i stk. 1 nævnte tilfælde tilføjer en anden person skade på legeme eller helbred, straffes med fængsel indtil 6 år.