EU kan stoppe Østerild

Danmarks Naturfredningsforening klager til EU over testcenter for kæmpe-vindmøller i Østerild.

 

Folketingets beslutning om at opføre et testcenter for kæmpe-vindmøller i Østerild Plantage kan være i strid med EU-lovgivningen. Det mener i hvert fald Danmarks Naturfredningsforening, som nu har klaget til både EU-Kommissionen og EU-parlamentet og bedt dem rejse en sag mod Danmark.

Formålet med klagen er i følge naturfredningsforeningen at forhindre, at et af de få store, sammenhængende, ubeboede og stille områder i Danmark bliver spoleret, og at andre nærtliggende naturområder bliver påvirket negativt.

Danmarks Naturfredningsforening mener, at loven om testcentret er vedtaget i strid med flere EU-naturbeskyttelsesregler, og foreningen forventer at klagen vil få opsættende virkning på fældningen af 450 hektar skov.

- På sigt håber vi, at EU helt stopper det umulige projekt, regeringen har sat i verden, siger Ella Maria Bisschop-Larsen, som er præsident for Danmarks Naturfredningsforening.